Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tautosakininkas

Pavadinimas anglų kalba

Folklorist

Kodas

264311

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

 • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
 • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
 • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
 • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
 • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
 • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo krypties bakalauro, vėliau magistro kvalifikacinį laipsnį universitete.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

rinkti, kaupti ir analizuoti kultūrinės informacijos visumą,  būdingą tam tikrai etninei ir / ar socialinei grupei, siekiant ją išsaugoti  kitoms kartoms.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • rinkti, analizuoti rašytinius ir / ar sakytinius pasakojamuosius (pasakas, pasakojimus, legendas, papročius ir kt.), dainuojamuosius (dainos, sutartinės, raudos ir pan.) tautosakos šaltinius, taip pat veiklą, kurios dėka šie kūriniai perduodami;
 • ekspedicijų skirtingose Lietuvos vietovėse organizavimas siekiant rinkti ir papildyti tautosakos kūrinių archyvą;
 • lietuvių tautosakos paveldo, mitologijos, dabartinio folkloro proceso,  taip pat teoriniai, lyginamieji ir tarpdalykiniai moksliniai tyrimai,  jų apibendrinimas ir skleidimas visuomenei;
 • tyrimas kintančio tautosakos vaidmens tautos istorijoje, meninio teksto organizavimo principus, ryšius su kultūriniu kontekstu, kitomis meno rūšimis, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius tautosakos procesus;
 • skaitmeninimas vieno gausiausių pasaulyje tautosakos archyvų, šio paveldo viešinimas visuomenėje.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, mokslo institutai.
Darbo priemonėsLietuvių kalbos tautosakos, mokslinės literatūros ištekliai, diktofonas, fotoaparatas, modernios informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosTautosakininkas dažniausiai dirba mokslo institutuose kaip mokslo darbuotojas, kuris sudaro žodynus, atlieka įvairius tyrimus, vykdo kalbinius mokslinius eksperimentus; gali dirbti aukštosiose mokyklose perteikdami savo patirtį bei žinias studentams. Baigus lietuvių filologijos krypties magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti filologijos krypties doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):mandagumas, tolerantiškumas, komunikabilumas, gebėjimas kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas, daryti išvadas, savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo veiklas; sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja kalba, gebėjimas dirbti komandoje ir individuliai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų