Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Semasiologas

Pavadinimas anglų kalba

Semasiologist

Kodas

264309

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

  • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
  • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
  • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
  • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti kalbotyros magistro kvalifikacinį laipsnį universitete.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

nustatyti ir analizuoti lietuvių kalbos žodžių ir posakių reikšmes sinchroniniu aspektu remiantis įvairiais šaltiniais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • žodžio, žodžių junginio reikšmės nustatymas (būtina pažinti kalbų bendruosius leksinės semantikos kitimo atvejus) ir aiškinimas atsižvelgiant į siejamųjų žodžių semantinius ryšius, siekimas nustatyti dabar vartojamų žodžių reikšmes;
  • semasiologijos fundamentinių tyrimų vykdymas, rezultatų viešinimas, sklaida (mokslinėse konferencijose, seminaruose, moksliniuose ir publicistiniuose leidiniuose, kt.);
  • mokslinių, mokslinių taikomųjų projektų, susijusių su semasiologija, organizavimas ir vykdymas;
  • bendradarbiavimas su kitais specialistais rengiant lietuvių kalbos žodynus.
Potencialūs darbdaviaiLietuvos mokslo institucijos, mokslo centrai, aukštosios universitetinės mokyklos.
Darbo priemonėsĮvairūs senųjų raštų ir kt. leidiniai, žodynai, giminiškų kalbų leidiniai, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosSemasiologai gali įgyti kalbotyros magistro laipsnį, o studijas  tęsti humanitarinių mokslų krypties doktorantūroje, vėliau vykdyti fundamentinius semasiologijos tyrimus, taikydami šiuolaikinius bendrosios kalbotyros metodus ir mokslo idėjas bei pasinaudodami moderniomis technologijomis Lietuvos mokslo institucijose, aukštosiose mokyklose, taip pat  labai svarbi projektinė veikla.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):Gebėjimas kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo veiklas; gebėjimas sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja kalba, gebėjimas nuolat atnaujinti mokslines žinias, gebėjimas bendradarbiauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų