Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fonologas

Pavadinimas anglų kalba

Phonologist

Kodas

264308

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

  • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
  • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
  • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
  • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-10

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo krypties magistro kvalifikacinį laipsnį universitete, tęsti studijas doktorantūroje.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

naudojant aukščiausio lygio profesines mokslines žinias tirti tuos kalbos garsus, jų derinius bei požymius, kurie atlieka skiriamąją funkciją, taip pat kalbos prozodinius elementus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • tyrimas tų kalbos garsų, jų derinių bei požymių, kurie atlieka skiriamąją funkciją (skirtingai negu fonetikas, kuris tiria garsus kaip fizinius reiškinius), pavyzdžiui: žodžiuose karas – garas skiriamąją funkciją atlieka fonemos /k/ ir /g/;
  • tyrimas kalbos prozodinių elementų (intonacija, priegaidės, kirtis), morfemų ir žodžių ribų, fonemų santykių (sintagminiai santykiai, pavyzdžiui: tarp fonemų /k/ ir /a/ žodyje karas; paradigminiai santykiai, pavyzdžiui: tarp fonemų /k/ ir /g/ žodžiuose karas ir garas), fonemų klasių;
  • fonologijos tyrimų atlikimas, taikant įvairias teorines ir/ar eksperimentines tyrimo metodikas (Lietuvos fonologinės mokyklos pradininkas – Aleksas Girdenis), gautų rezultatų skelbimas mokslinėse konferencijose, straipsniuose, monografijose ar kt.;
  • fonologinių sistemų raidų tyrimas (diachroninė fonologija), jų kitimo priežasčių nustatymas.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, mokslo institutai.
Darbo priemonėsĮvairūs mokslinės literatūros šaltiniai, diktofonas, modernios informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosFonologai dirba mokslo institutuose kaip mokslo darbuotojai, vykdo fonologinius mokslinius eksperimentus; organizuoja ir dalyvauja projektuose, ekspedicijose kaupdami medžiagą savo moksliniams tyrimams; gali dirbti aukštosiose mokyklose perteikdami savo patirtį bei žinias studentams. Baigus lietuvių filologijos krypties magistrantūros studijų programą universitete, studijas galima tęsti filologijos krypties doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):Gebėti kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo veiklas; gebėjimas sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja kalba, gebėjimas dirbti komandoje ir individuliai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, galima įgyti filologo krypties magistro kvalifikacinį laipsnį universitete, tęsti studijas doktorantūroje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų