Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Filologas

Pavadinimas anglų kalba

Philologist

Kodas

264306

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

 • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
 • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
 • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
 • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
 • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
 • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-10

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo bakalauro / magistro kvalifikacinį laipsnį universitete.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

taikyti lietuvių / kitos kalbos literatūros ir kalbos profesinio darbo įgūdžius, suformuotus remiantis naujausiais humanitarinių mokslų rezultatais, lyginant ir vertinant lingvistikos ir literatūros mokslų pasiekimus, interpretuojant tautinės kultūros reiškinius nacionaliniame ir tarptautiniuose kultūrų kontekstuose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kalbos, literatūros kilmės, struktūros ir raidos tyrimas dirbant su naujausiomis informacinėmis technologijomis;
 • įvairių tekstų redagavimas, kalbos ir stiliaus tvarkymas (jeigu reikia – remiantis medžiaga įvairiuose informacijos šaltiniuose);
 • įvairių tekstų analizavimas, interpretavimas, kūrimas žodžiu ir raštu;
 • lietuvių / kitos kalbos literatūros ir kalbos reiškinių įvairiais aspektais analizavimas;
 • kalbos vartosenos situacijų vertinimas, kalbos norminimas, kvalifikuotas literatūros proceso naujovių aiškinimas;
 • mokslinį darbą dirbančių filologų gilinimasis į pasirinktą kalbą arba literatūrą, mokslinių veikalų, straipsnių rašymas, jų viešinimas moksliniuose renginiuose ar pan.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės institucijos,  kt.  švietimo, kultūros, leidybinės institucijos, laikraščių, žurnalų redakcijos, radijas, televizija.
Darbo priemonėsLietuvių kalbos žodynai, žinynai, gramatikos, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosĮgiję universitetinio aukštojo mokslo filologijos bakalauro / magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kalbos tvarkytojais valstybinėse ir kitose įstaigose bei įmonėse, redaktoriais, korektoriais, stilistais laikraščiuose bei leidyklose, atstovais spaudai bei ryšiams su visuomene, viešųjų ryšių ar kitais darbuotojais, kuriems nereikia specialaus išsilavinimo, papildomai įgijus pedagogo profesinę kvalifikaciją, galima dirbti lietuvių kalbos mokytojais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):mokėjimas atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, puikūs kalbiniai gebėjimai, kritiškas ir konstruktyvus mąstymas, mandagumas, komunikabiliumas, tolerantiškumas, gebėjimas išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, galima įgyti filologo bakalauro / magistro kvalifikacinį laipsnį universitete.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų