Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Literatūrologas

Pavadinimas anglų kalba

Specialist, literature

Kodas

264305

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

 • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
 • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
 • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
 • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
 • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
 • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo krypties  magistro kvalifikacinį laipsnį universitete.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

gretinti, analizuoti ir vertinti  įvairių epochų literatūros tekstus ir kultūros faktus bei reiškinius suvokiant jų meninę visumą, siejant juos su tradicija ir ateities perspektyvomis, priartinti literatūrą prie kitų žmogiškosios raiškos ir patyrimo sričių.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvairių literatūros kūrinių, verbalinės kultūros naujovių analizavimas ir argumentuotas vertinimas lingvistiniu ir literatūrologiniu požiūriu (galimas kitų mokslų faktų integravimas);
 • kvalifikuotas literatūros proceso naujovių ir keliamų problemų analizavimas, aiškinimas ir sprendimas;
 • konkrečių kūrinių aptarimas, atskleidžiant jo literatūros ar kalbos savybes, ieškant sąsajų su pasaulinės literatūros tendencijomis, pateikiant visuomenei jų analizes moksliniuose, publicistiniuose straipsniuose, mokslinėse konferencijose, kultūros renginiuose;
 • dalykinių konsultacijų teikimas, recenzijų rengimas;
 • meninę išliekamąją vertę turinčių literatūros kūrinių populiarinimas;
 • literatūros mokslinių tyrimų organizavimas ir atlikimas, jų apibendrinimas ir skleidimas visuomenei.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, mokslo institutai, žiniasklaidos, leidybinės institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, interneto prieiga, elektroninis knygų skaitytuvas, kalbų žodynai, žinynai.
Profesinės perspektyvosFilologijos magistro laipsnis reikalingas vykdant įvairią filologijos pobūdžio veiklą mokyklose, gimnazijose, redakcijose, leidyklose, žiniasklaidoje. Magistrai neabejotinai gebės sėkmingai dirbti kultūros žiniasklaidoje, renginių organizavimo įstaigose, įvairiose socialinėse ir kūrybinėse programose, nevyriausybinio sektoriaus projektuose, taip pat siekiant atlikti įvairius literatūrologinius mokslinius tyrimus. Studijas gali tęsti pasirinkę trečiosios pakopos studijas – doktorantūrą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):puikūs kalbiniai gebėjimai, gebėjimas kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, mandagumas, komunikabilumas, tolerantiškumas, mokėjimas išlaikyti savitvardą, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų