Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Leksikografas

Pavadinimas anglų kalba

Lexicographer

Kodas

264304

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

 • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
 • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
 • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
 • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
 • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
 • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo krypties magistro kvalifikacinį laipsnį universitete, tęsti studijas doktorantūroje.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

rinkti, kaupti ir sisteminti žodynui reikalingą informaciją  atsižvelgiant į pakitusią kalbos padėtį, naujus žinių visuomenės bei prestižinės kalbos vartojimo poreikius, į naujausius bendrinės kalbos tyrimo, norminimo rezultatus, paskelbtą ar kitaip pareikštą kritiką; organizuoti ir atlikti leksikos ir leksikografijos tyrimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • lietuvių kalbos žodynų rengimas;
 • lietuvių kalbos žodyno kartotekų skaitmeninimas;
 • leksikos ir leksikografijos tyrimų atlikimas, taikant įvairias teorines ir/ar eksperimentines tyrimo metodikas, gautų rezultatų apibendrinimas, aprašymas ir skelbimas mokslinėse konferencijose, seminaruose, straipsniuose, monografijose ar kt.;
 • Lietuvoje leidžiamų žodynų recenzavimas;
 • dalyvavimas leksikografiniuose ir kitokiuose kalbiniuose projektuose.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, mokslo institutai.
Darbo priemonėsLietuvių kalbos žodynai, kartotekos, mokslinės literatūros leidiniai, diktofonas, fotoaparatas, modernios informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosLeksikografai dažniausiai dirba mokslo institutuose kaip mokslo darbuotojai, kurie sudaro žodynus, atlieka įvairius tyrimus, vykdo kalbinius mokslinius eksperimentus; gali dirbti aukštosiose mokyklose perteikdami savo patirtį bei žinias studentams. Baigus lietuvių filologijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti filologijos krypties doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):Gebėjimas kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas, daryti išvadas, savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo veiklas; sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja kalba, gebėjimas dirbti komandoje ir individuliai; mandagumas; komunikabiliumas; tolerantiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų