Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Grafologas

Pavadinimas anglų kalba

Grafologas

Kodas

264302

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

  • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
  • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
  • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
  • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti grafologinę rašysenos analizę  siekiant kuo tiksliau, informatyviau ir operatyviau apibūdinti rašto autoriaus asmenybę.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • remiantis įgytomis psichologinėmis, profesinėmis grafologijos žiniomis tyrinėjant ranka parašytą tekstą apibūdinti asmenybės vidų, nuotaiką, charakterį, temperamentą, psichinę būseną, polinkius (menams, profesinei sričiai ar pan.);
  • grafologinės ekspertizės atlikimas kriminalistikos srityje siekiant sudaryti kuo tikslesnį asmens psichologinį portretą, apibūdinti įpročius, polinkį nusikalsti ar kitus reikalingus parametrus įvertinant dokumento pobūdį, rašymo sąlygas;
  • rašysenos tyrimas (eilučių kryptis bei vientisumas popieriaus lape, rašto pasvirimas, ritmika, sujungimas arba nuoseklumas, raidžių zonų dydžiai bei proporcijos, raidžių dydis, rašto stiprumas arba spaudimo skalė,  teksto komponavimas lape, parašo bei teksto komponavimas ir proporcijos) siekiant patvirtinti / paneigti dokumento (dažniausiai parašo) originalumą / klastojimą.
Potencialūs darbdaviaiTeisėsaugos institucijos, nevalstybinės darbo institucijos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsPsichologiniai, moksliniai leidiniai, kompiuteris, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosGrafologas taikydamas psichologinės diagnostikos būdą atlieka rašysenos analizę, kuri yra unikali savo informatyvumu, leidžianti apibūdinti žmogaus asmenybę. Kriminalistikoje yra mokomasi kriminalistinės raštotyros, tad grafologijos mokslą galima pritaikyti teisėsaugos institucijose; kai kuriuose universitetuose tai yra dėstomas kaip atskiras, dažniausiai pasirenkamasis, dalykas. Taigi grafologijos žinių dažniau galima įgyti neformaliu būdu. Labai paplitusi ir ne pomėgiams, o profesinėje srityje taikoma tarp vokiečių, šveicarų, prancūzų.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kritiškas ir konstruktyvus, analitinis mąstymas, pastabumas, atsakingumas, tolerantiškumas,  komunikabilumas, aiškus minčių dėstymas, gebėjimas argumentus pagrįsti psichologinėmis žiniomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojamas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų