Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Etimologas

Pavadinimas anglų kalba

Etymologist

Kodas

264301

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

  • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
  • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
  • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
  • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti kalbotyros magistro kvalifikacinį laipsnį universitete, tęsti studijas doktorantūroje.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

nustatyti žodžio kilmės ir jo giminystės santykius su kitais tos pačios arba kitų kalbų žodžiais griežtai paisant reguliarių fonemų atitikmenų, panaudojant istorinius duomenis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • pirminės žodžio kilmės nustatymas atsižvelgiant į siejamųjų žodžių semantinius ryšius, geografinį žodžių paplitimą, istorinę raidą, darybinę, morfeminę bei morfonologinę siejamųjų žodžių analizę;
  • fundamentinių tyrimų vykdymas pasinaudojant  moderniomis informacinėmis technologijomis, rezultatų publikavimas, sklaida;
  • etimologinių projektų organizavimas ir vykdymas;
  • lietuvių kalbos kompiuterinės etimologinės duomenų bazės, žodynų rengimas, jų skaitmeninimas.
Potencialūs darbdaviaiLietuvos ir pasaulio mokslo institucijos, aukštosios universitetinės mokyklos.
Darbo priemonėsIstoriniai, tautosakos leidiniai, žodynai, giminiškų kalbų leidiniai, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosEtimologai gali įgyti kalbotyros magistro laipsnį, o studijas  tęsti humanitarinių mokslų krypties doktorantūroje, vėliau vykdyti fundamentinius etimologijos tyrimus, taikant šiuolaikinius bendrosios kalbotyros metodus ir mokslo idėjas bei pasinaudojant moderniomis technologijomis Lietuvos ir pasaulio mokslo institucijose. Taip pat  labai svarbu rengti ir vykdyti nacionalinius ir tarptautinius projektus, kurių rezultatai yra etimologijos mokslui reikšmingos monografijos ar žodynai.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėti kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, lyginti lietuvių ir  gretimos kalbos žodžius, savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo veiklas; sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja kalba.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų