Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Reporteris

Pavadinimas anglų kalba

Reporter

Kodas

264220

Pogrupio pavadinimas

Žurnalistai

Pogrupio kodas

2642

Pogrupio aprašymas

Žurnalistai tiria, nagrinėja, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones.

Atliekamos užduotys:

 • vietos, šalies ir tarptautinių naujienų rinkimas rengiant pokalbius, atliekant tyrimus ir stebint, dalyvaujant viešuose renginiuose, peržiūrint archyvus, rašytinius šaltinius, lankantis kino teatruose ir teatro spektakliuose;
 • žinių ir naujausių įvykių rinkimas, pranešimas ir komentavimas, kad juos būtų galima skelbti laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose arba per televiziją, radiją ar internetines informacijos sklaidos priemones;
 • naujienų ir kitos medžiagos rinkimas, analizė ir tikslumo patikra;
 • pokalbiai su politikais ir kitais visuomenės veikėjais spaudos konferencijose ir kitomis progomis, įskaitant individualius pokalbius, įrašytus radijui arba televizijai ar internetinėms informacijos sklaidos priemonėms;
 • tokių specializuotų sričių, kaip medicina, mokslas ir technologijos, įvykių tyrimas ir pranešimas apie juos;
 • vedamųjų straipsnių ir komentarų aktualiomis temomis rašymas, siekiant skatinti visuomenės susidomėjimą ir išreikšti leidinio ar transliavimo stoties požiūrį;
 • literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių recenzijų rašymas, remiantis žiniomis, nuomone ir patirtimi, įgyta iš laikraščių, televizijos, radijo ir kitų informacijos sklaidos priemonių;
 • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo ir teisėtumo patikra, tikslinimas;
 • ryšių su gamybos darbuotojais palaikymas, tikrinant galutines bandomąsias kopijas prieš spausdinimą;
 • reklaminės medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka, rinkimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje, televizijoje arba kitose informacijos sklaidos priemonėse.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama, galima įgyti žurnalistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):informuoti visuomenę apie aktualius įvykius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • reportažų rengimas, interviu atlikimas, žinių, reportažų, analitinių bei kitokių publicistinių straipsnių ir autorinių komentarų rengimas bei redagavimas,
 • informacijos rinkimas, naudojimasis įvairias informacijos šaltiniais, naujienų pagal jų vertę atpažinimas, apibendrinimas, probleminių klausimų kėlimas;
 • dalyvavimas spaudos konferencijose, specializuotuose renginiuose, simpoziumuose, suvažiavimuose, neplanuotuose įvykiuose, masiniuose renginiuose, naujienų, analitinių arba įvairenybių reportažų rengimas;
 • informacijos koregavimas, naujienų paieškos ir atrankos, žinių pateikimo, redagavimo, darbo su skirtingo tipo (teksto, vaizdo) informacija principų taikymas, atsižvelgiant į medijų vartotojus ir kanalus.
Potencialūs darbdaviaiTelevizijos, radijo ir spaudos, kiti informacijos sklaidos kanalai.
Darbo priemonėsUžrašai, diktofonas, mikrofonas, fotoaparatas, kompiuteris, telekomunikacijos ir ryšio priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti reporteriu, žurnalistu, korespondentu, komentatoriumi, apžvalgininku. Įgijęs darbo patirties gali eiti redaktoriaus, laidų vedėjo pareigas. Iniciatyvus darbuotojas gali dirbti savarankiškai, įdarbinti ir kitus žmones. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Gali įgyti daugiau žinių studijuodamas aukštojoje universitetinėje mokykloje pagal komunikacijos ir informacijos studijų kryptį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, gebėjimas sklandžiai rašyti, dėlioti mintis, smalsumas, kruopštumas, pareigingumas, gebėjimas dirbti su diktofonu, mikrofonu, operatyvumas renkant faktus, greitis rašant ir tikslinant informaciją, aštrus naujienų pojūtis, tikslumas, kritinis mąstymas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinės studijos).

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų