Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Techninis redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Technical editor

Kodas

264219

Pogrupio pavadinimas

Žurnalistai

Pogrupio kodas

2642

Pogrupio aprašymas

​Žurnalistai tiria, nagrinėja, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones.

Atliekamos užduotys:

 • vietos, šalies ir tarptautinių naujienų rinkimas rengiant pokalbius, atliekant tyrimus ir stebint, dalyvaujant viešuose renginiuose, peržiūrint archyvus, rašytinius šaltinius, lankantis kino teatruose ir teatro spektakliuose;
 • žinių ir naujausių įvykių rinkimas, pranešimas ir komentavimas, kad juos būtų galima skelbti laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose arba per televiziją, radiją ar internetines informacijos sklaidos priemones;
 • naujienų ir kitos medžiagos rinkimas, analizė ir tikslumo patikra;
 • pokalbiai su politikais ir kitais visuomenės veikėjais spaudos konferencijose ir kitomis progomis, įskaitant individualius pokalbius, įrašytus radijui arba televizijai ar internetinėms informacijos sklaidos priemonėms;
 • tokių specializuotų sričių, kaip medicina, mokslas ir technologijos, įvykių tyrimas ir pranešimas apie juos;
 • vedamųjų straipsnių ir komentarų aktualiomis temomis rašymas, siekiant skatinti visuomenės susidomėjimą ir išreikšti leidinio ar transliavimo stoties požiūrį;
 • literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių recenzijų rašymas, remiantis žiniomis, nuomone ir patirtimi, įgyta iš laikraščių, televizijos, radijo ir kitų informacijos sklaidos priemonių;
 • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo ir teisėtumo patikra, tikslinimas;
 • ryšių su gamybos darbuotojais palaikymas, tikrinant galutines bandomąsias kopijas prieš spausdinimą;
 • reklaminės medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka, rinkimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje, televizijoje arba kitose informacijos sklaidos priemonėse.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninį leidinio redagavimą laikantis leidinio kompozicijos ir struktūros principų.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • šrifto, teksto atitraukimo, teksto išskyrimo būdų parinkimas ir iliustracijų, dizaino elementų išdėstymo puslapyje struktūros nustatymas pagal leidinio tipą;
 • maketo tinklelio projektavimas;
 • galutinio maketo teksto struktūros ir kompozicijos, bandomojo egzemplioriaus tikrinimas;
 • spausdinimo būdo parinkimas ir kitų poligrafinių sąlygų nurodymas;
 • bendravimas su autoriumi, maketuotoju, siekiant užtikrinti kokybišką produktą spaudos atžvilgiu.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ir valstybinės leidyklos, spaustuvės, redakcijos, dizaino studijos, reklamos įmonės ir agentūros, kitos įmonės, kurios leidžia įvairius leidinius.
Darbo priemonėsKompiuteris, skeneris, spausdintuvas, specializuotos leidinio maketo ruošimo kompiuterinės programos (Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe PageMaker, Corel, CoreDraw, Corel Photo-Paint, Scribus, QuarkXPress ir kt.), poligrafijos, kompozicijos standartai, tam tikrų leidinių rengimo taisyklės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti samdomu darbuotoju, techniniu redaktoriumi, maketuotoju. Įgijęs darbo patirties gali vadovauti šios srities specialistų darbui. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose. Turint vidurinį išsilavinimą gali studijuoti aukštojoje mokykloje pagal dizaino studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):erdvinis mąstymas, kūrybingumas, meniniai gabumai, kantrybė, kruopštumas, pastabumas, dėmesingumas, gera akių ir rankų darbo koordinacija, gebėjimas vertinti ir spręsti problemas, atsakingumas, organizuotumas, komunikabilumas, pakantumas sėdimam darbui, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų