Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Laikraščio skyriaus redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Newspaper Section Editor

Kodas

264217

Pogrupio pavadinimas

Žurnalistai

Pogrupio kodas

2642

Pogrupio aprašymas

Žurnalistai tiria, nagrinėja, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones.

Atliekamos užduotys:

 • vietos, šalies ir tarptautinių naujienų rinkimas rengiant pokalbius, atliekant tyrimus ir stebint, dalyvaujant viešuose renginiuose, peržiūrint archyvus, rašytinius šaltinius, lankantis kino teatruose ir teatro spektakliuose;
 • žinių ir naujausių įvykių rinkimas, pranešimas ir komentavimas, kad juos būtų galima skelbti laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose arba per televiziją, radiją ar internetines informacijos sklaidos priemones;
 • naujienų ir kitos medžiagos rinkimas, analizė ir tikslumo patikra;
 • pokalbiai su politikais ir kitais visuomenės veikėjais spaudos konferencijose ir kitomis progomis, įskaitant individualius pokalbius, įrašytus radijui arba televizijai ar internetinėms informacijos sklaidos priemonėms;
 • tokių specializuotų sričių, kaip medicina, mokslas ir technologijos, įvykių tyrimas ir pranešimas apie juos;
 • vedamųjų straipsnių ir komentarų aktualiomis temomis rašymas, siekiant skatinti visuomenės susidomėjimą ir išreikšti leidinio ar transliavimo stoties požiūrį;
 • literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių recenzijų rašymas, remiantis žiniomis, nuomone ir patirtimi, įgyta iš laikraščių, televizijos, radijo ir kitų informacijos sklaidos priemonių;
 • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo ir teisėtumo patikra, tikslinimas;
 • ryšių su gamybos darbuotojais palaikymas, tikrinant galutines bandomąsias kopijas prieš spausdinimą;
 • reklaminės medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka, rinkimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje, televizijoje arba kitose informacijos sklaidos priemonėse.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti komunikacijos ir informacijos bakalauro ir magistro kvalifikaciją baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):vadovauti laikraščio skyriaus leidybai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • laikraščio skyriaus programos planavimas;
 • skaitytojų apklausų ir komentarų analizavimas, siekiant nustatyti, kurios temos yra aktualios skaitytojams;
 • konkurentų analizė, siekiant įsitikinti, kad laikraščio skyrius apima visas populiarias temas;
 • užduočių paskirstymas žurnalistams;
 • straipsnių redagavimas, tinkamos antraštės parinkimas;
 • laikraščio skyriaus maketavimo proceso priežiūra, dizaino koregavimas, nuotraukų atrinkimas;
 • bendravimas su vyriausiu laikraščio redaktoriumi dėl biudžeto, skyriaus puslapių apimties, laikraščio tikslų, būsimų temų.
Potencialūs darbdaviaiLaikraščių, žurnalų, kitų periodinių leidinių redakcijos.
Darbo priemonėsKompiuterinė, biuro, ryšių technika (kompiuteris, spausdintuvas, skeneris, telefonas, faksas, internetas, kompiuterinės programos ir kt.), kanceliarinės prekės, kontaktų duomenų bazės, nuotraukų duomenų bazė, informaciniai portalai, laikraščio archyvas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti laikraščio skyriaus redaktoriaus pavaduotoju, laikraščio skyriaus redaktoriumi, žurnalo skyriaus redaktoriumi, vyriausio redaktoriaus pavaduotoju. Įgijęs darbo patirties gali vadovauti viso laikraščio leidybai ir eiti vyriausio redaktoriaus pareigas. Profesinę kvalifikaciją tobulina darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali studijuoti aukštojoje mokykloje pagal socialinių mokslų studijų srities, žurnalistikos krypties magistrantūros studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, kūrybingumas, komunikabilumas, kruopštumas, organizuotumas, pastabumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas bendrauti užsienio kalbomis, gebėjimas spręsti problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų