Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Korektūrų redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Proofreader editor

Kodas

264213

Pogrupio pavadinimas

Žurnalistai

Pogrupio kodas

2642

Pogrupio aprašymas

Žurnalistai tiria, nagrinėja, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones.

Atliekamos užduotys:

 • vietos, šalies ir tarptautinių naujienų rinkimas rengiant pokalbius, atliekant tyrimus ir stebint, dalyvaujant viešuose renginiuose, peržiūrint archyvus, rašytinius šaltinius, lankantis kino teatruose ir teatro spektakliuose;
 • žinių ir naujausių įvykių rinkimas, pranešimas ir komentavimas, kad juos būtų galima skelbti laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose arba per televiziją, radiją ar internetines informacijos sklaidos priemones;
 • naujienų ir kitos medžiagos rinkimas, analizė ir tikslumo patikra;
 • pokalbiai su politikais ir kitais visuomenės veikėjais spaudos konferencijose ir kitomis progomis, įskaitant individualius pokalbius, įrašytus radijui arba televizijai ar internetinėms informacijos sklaidos priemonėms;
 • tokių specializuotų sričių, kaip medicina, mokslas ir technologijos, įvykių tyrimas ir pranešimas apie juos;
 • vedamųjų straipsnių ir komentarų aktualiomis temomis rašymas, siekiant skatinti visuomenės susidomėjimą ir išreikšti leidinio ar transliavimo stoties požiūrį;
 • literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių recenzijų rašymas, remiantis žiniomis, nuomone ir patirtimi, įgyta iš laikraščių, televizijos, radijo ir kitų informacijos sklaidos priemonių;
 • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo ir teisėtumo patikra, tikslinimas;
 • ryšių su gamybos darbuotojais palaikymas, tikrinant galutines bandomąsias kopijas prieš spausdinimą;
 • reklaminės medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka, rinkimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje, televizijoje arba kitose informacijos sklaidos priemonėse.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti filologijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tikrinti skelbtinos medžiagos stilių, kalbos taisyklingumą, turinio tikslumą ir teisėtumą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gramatikos, rašybos, skyrybos tikrinimas ir taisymas;
 • teksto aiškumo ir sklandumo užtikrinimas stiliaus požiūriu;
 • nuorodų sužiūrėjimas (ar tikrai tekste pateikta informacija, į kurią nukreipia nuoroda);
 • faktų tikrinimas;
 • bendravimas su autoriumi, redaktoriumi, siekiant užtikrinti kokybišką produktą kalbos atžvilgiu.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ir valstybinės leidyklos, spaustuvės, redakcijos, redagavimo paslaugas siūlančios įmonės, vertimų biurai, stambios ir vidutinės įvairių sričių įmonės, institucijos kurios leidžia informacinius, marketingo pobūdžio leidinius ir turi savo redaktorius, gali dirbti individualiai – užsiimti įvairių tekstų redagavimu.
Darbo priemonėsKompiuteris, spausdintuvas, specializuotos teksto tvarkymo kompiuterinės programos (pvz., Microsoft Word), kanceliarinės priemonės (pieštukas, trintukas, rašiklis, žymekliai ir kt.), specializuoti ir bendrieji žodynai, terminų bankai, kalbos taisyklių rinkiniai, kalbos patarimų leidiniai, kalbos komisijų tinklalapiai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti korektūrų redaktoriumi, techniniu redaktoriumi, korektoriumi. Įgijęs darbo patirties ir kompetencijų gali dirbti redaktoriumi, vyriausiu redaktoriumi, vadovauti redaktorių grupės darbui, skyriui. Profesinę kvalifikaciją tobulina darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Gali dirbti individualiai pagal individualios veiklos pažymėjimą. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali studijuoti aukštojoje mokykloje pagal lietuvių filologijos krypties studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kantrybė, kruopštumas, pastabumas, dėmesingumas, gebėjimas vertinti ir spręsti problemas, asmeninė atsakomybė, kūrybingumas komunikabilumas, pakantumas sėdimam darbui.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinės studijos).

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų