Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Žurnalistas

Pavadinimas anglų kalba

Journalist

Kodas

264212

Pogrupio pavadinimas

Žurnalistai

Pogrupio kodas

2642

Pogrupio aprašymas

Žurnalistai tiria, nagrinėja, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones.

Atliekamos užduotys:

 • vietos, šalies ir tarptautinių naujienų rinkimas rengiant pokalbius, atliekant tyrimus ir stebint, dalyvaujant viešuose renginiuose, peržiūrint archyvus, rašytinius šaltinius, lankantis kino teatruose ir teatro spektakliuose;
 • žinių ir naujausių įvykių rinkimas, pranešimas ir komentavimas, kad juos būtų galima skelbti laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose arba per televiziją, radiją ar internetines informacijos sklaidos priemones;
 • naujienų ir kitos medžiagos rinkimas, analizė ir tikslumo patikra;
 • pokalbiai su politikais ir kitais visuomenės veikėjais spaudos konferencijose ir kitomis progomis, įskaitant individualius pokalbius, įrašytus radijui arba televizijai ar internetinėms informacijos sklaidos priemonėms;
 • tokių specializuotų sričių, kaip medicina, mokslas ir technologijos, įvykių tyrimas ir pranešimas apie juos;
 • vedamųjų straipsnių ir komentarų aktualiomis temomis rašymas, siekiant skatinti visuomenės susidomėjimą ir išreikšti leidinio ar transliavimo stoties požiūrį;
 • literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių recenzijų rašymas, remiantis žiniomis, nuomone ir patirtimi, įgyta iš laikraščių, televizijos, radijo ir kitų informacijos sklaidos priemonių;
 • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo ir teisėtumo patikra, tikslinimas;
 • ryšių su gamybos darbuotojais palaikymas, tikrinant galutines bandomąsias kopijas prieš spausdinimą;
 • reklaminės medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka, rinkimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje, televizijoje arba kitose informacijos sklaidos priemonėse.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, žurnalisto kvalifikacija įgyjama baigus studijas universitete pagal žurnalistikos studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

laikantis žurnalistų etikos reikalavimų, visuomenės informavimo priemonių pagalba informuoti visuomenę ar atskiras jos grupes apie svarbiausius įvykius ir reiškinius vietos šalies ir (ar) užsienio politiniame, visuomeniniame gyvenime.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • spaudos žurnalistika (straipsnių, žinučių, pranešimų rengimas spausdintiems leidiniams - laikraščiams, žurnalams ir kt.);
 • radijo žurnalistika (skirtingų rūšių garsinių pranešimų, laidų rengimas transliuoti radijo bangomis);
 • televizijos žurnalistika (skirtingų rūšių vaizdo ir garso pranešimų, laidų rengimas transliuoti per televiziją);
 • interneto žurnalistika (tekstinių, vaizdo, garso pranešimų rengimas skleisti internetu).
Potencialūs darbdaviaiLaikraščių ir žurnalų redakcijos, radijo ir televizijos studijos, elektroninės žiniasklaidos portalai, įstaigų, įmonių ir organizacijų ryšių su visuomene tarnybos, įvairios valstybinės valdžios institucijos, valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos.
Darbo priemonėsInformacijos paieškos, rinkimo, fiksavimo, atgaminimo, apdorojimo, sklaidos laikmenos, priemonės ir prietaisai. Taip pat kompiuterių programos tekstui, vaizdui, garsui apdoroti.
Profesinės perspektyvosGalima dirbti žurnalistu, atstovu spaudai, ryšių su visuomene specialistu, komunikacijos koordinatoriumi. Įgijus papildomų kompetencijų, patirties – ir vadovaujamą administracinio – vadybinio pobūdžio darbą žiniasklaidos srityje. Galimas savarankiško verslo kūrimas (žurnalistinių tyrimų atlikimas ir pardavimas, laidų kūrimas ir pardavimas ir kt.). Baigus pirmos pakopos universitetines studijas, jas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kritinis mąstymas, savarankiškumas, iniciatyvumas, noras atskleisti tiesą, atkaklumas ir kantrybė, komunikabilumas, smalsumas, kūrybingumas, organizuotumas, laiko planavimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga