Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Laikraščio redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Nėra duomenų

Kodas

264210

Pogrupio pavadinimas

Žurnalistai

Pogrupio kodas

2642

Pogrupio aprašymas

Nėra duomenų

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

Nėra duomenų

Reikalinga kvalifikacija

Nėra duomenų
Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Nėra duomenų

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų