Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sporto komentatorius

Pavadinimas anglų kalba

Sports Commentator

Kodas

264204

Pogrupio pavadinimas

Žurnalistai

Pogrupio kodas

2642

Pogrupio aprašymas

​Žurnalistai tiria, nagrinėja, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones.

Atliekamos užduotys:

 • vietos, šalies ir tarptautinių naujienų rinkimas rengiant pokalbius, atliekant tyrimus ir stebint, dalyvaujant viešuose renginiuose, peržiūrint archyvus, rašytinius šaltinius, lankantis kino teatruose ir teatro spektakliuose;
 • žinių ir naujausių įvykių rinkimas, pranešimas ir komentavimas, kad juos būtų galima skelbti laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose arba per televiziją, radiją ar internetines informacijos sklaidos priemones;
 • naujienų ir kitos medžiagos rinkimas, analizė ir tikslumo patikra;
 • pokalbiai su politikais ir kitais visuomenės veikėjais spaudos konferencijose ir kitomis progomis, įskaitant individualius pokalbius, įrašytus radijui arba televizijai ar internetinėms informacijos sklaidos priemonėms;
 • tokių specializuotų sričių, kaip medicina, mokslas ir technologijos, įvykių tyrimas ir pranešimas apie juos;
 • vedamųjų straipsnių ir komentarų aktualiomis temomis rašymas, siekiant skatinti visuomenės susidomėjimą ir išreikšti leidinio ar transliavimo stoties požiūrį;
 • literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių recenzijų rašymas, remiantis žiniomis, nuomone ir patirtimi, įgyta iš laikraščių, televizijos, radijo ir kitų informacijos sklaidos priemonių;
 • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo ir teisėtumo patikra, tikslinimas;
 • ryšių su gamybos darbuotojais palaikymas, tikrinant galutines bandomąsias kopijas prieš spausdinimą;
 • reklaminės medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka, rinkimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje, televizijoje arba kitose informacijos sklaidos priemonėse.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):komentuoti sporto varžybas tiesioginės transliacijos metu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • informacijos apie komandas, žaidėjus, sporto pasaulio įvykius rinkimas, analizavimas, ruošimas;
 • transliacijos eigos, kitų klausimų aptarimas su režisieriais;
 • interviu atlikimas su sporto asmenybėmis prieš ar po varžybų;
 • sporto varžybų komentavimas, aptariant, kas vykstą aikštelėje, pateikiant žaidimo, atskirų žaidėjų statistiką, kitas sporto naujienas;
 • dalyvavimas spaudos konferencijoje, siekiant įgyti naujų žinių.
Potencialūs darbdaviaiTelevizijos, radijo studijos, redakcijos.
Darbo priemonėsTransliavimo įranga ir aparatūra (mikrofonas, ausinės, pultas ir kt.), oficialūs sporto statistikos šaltiniai, sporto naujienų informaciniai portalai, kiti informacijos šaltiniai, įrašinėjimo įranga, kompiuteris, telefonas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti tam tikros rūšies sporto komentatoriumi, pavyzdžiui, krepšinio, futbolo, ledo ritulio, teniso, tinklinio ir pan., sporto žinių vedėju. Gali dirbti samdomu darbuotoju ir pagal individualios veiklos pažymėjimą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, nuolat domintis sporto pasaulio naujienomis. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali studijuoti aukštojoje mokykloje pagal socialinių mokslų krypties, komunikacijos mokslų, arba žurnalistikos srities studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu, komunikabilumas, kūrybingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, bendravimo kultūra.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų