Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Laidos vedėjas

Pavadinimas anglų kalba

Broadcast presenter

Kodas

264202

Pogrupio pavadinimas

Žurnalistai

Pogrupio kodas

2642

Pogrupio aprašymas

Žurnalistai tiria, nagrinėja, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones.

Atliekamos užduotys:

 • vietos, šalies ir tarptautinių naujienų rinkimas rengiant pokalbius, atliekant tyrimus ir stebint, dalyvaujant viešuose renginiuose, peržiūrint archyvus, rašytinius šaltinius, lankantis kino teatruose ir teatro spektakliuose;
 • žinių ir naujausių įvykių rinkimas, pranešimas ir komentavimas, kad juos būtų galima skelbti laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose arba per televiziją, radiją ar internetines informacijos sklaidos priemones;
 • naujienų ir kitos medžiagos rinkimas, analizė ir tikslumo patikra;
 • pokalbiai su politikais ir kitais visuomenės veikėjais spaudos konferencijose ir kitomis progomis, įskaitant individualius pokalbius, įrašytus radijui arba televizijai ar internetinėms informacijos sklaidos priemonėms;
 • tokių specializuotų sričių, kaip medicina, mokslas ir technologijos, įvykių tyrimas ir pranešimas apie juos;
 • vedamųjų straipsnių ir komentarų aktualiomis temomis rašymas, siekiant skatinti visuomenės susidomėjimą ir išreikšti leidinio ar transliavimo stoties požiūrį;
 • literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių recenzijų rašymas, remiantis žiniomis, nuomone ir patirtimi, įgyta iš laikraščių, televizijos, radijo ir kitų informacijos sklaidos priemonių;
 • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo ir teisėtumo patikra, tikslinimas;
 • ryšių su gamybos darbuotojais palaikymas, tikrinant galutines bandomąsias kopijas prieš spausdinimą;
 • reklaminės medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka, rinkimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje, televizijoje arba kitose informacijos sklaidos priemonėse.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

pateikti informaciją televizijos, radijo, interneto auditorijai prieinamu ir patraukliu būdu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • faktų, informacijos tikrinimas ir rinkimas;
 • laidos planavimas ir repetavimas;
 • scenarijų rašymas;
 • bendravimas su programos direktoriais, režisieriais, kūrybine grupe;
 • interviu atlikimas laidos metus;
 • knygų, filmų, muzikos, spaudos, naujienų apžvalga ir įvairios informacijos pateikimas laidos transliavimo metu;
 • numatytos laidos trukmės užtikrinimas.
Potencialūs darbdaviaiTelevizijos, radijo studijos, renginių organizavimo įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė, biuro, ryšių technika (kompiuteris, spausdintuvas, telefonas, faksas, internetas, kompiuterinės programos ir kt.), kanceliarinės prekės, žiniasklaidos kontaktų duomenų bazė, ryšio įranga laidos transliavimo metu, radijo pultas.
Profesinės perspektyvosGali vesti laidas per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones, gali dirbti įvairių renginių vedėju. Įgijęs darbo patirties ir kompetencijų gali pats kurti laidas ir eiti laidos režisieriaus pareigas. Gali dirbti savarankiškai pagal individualios veiklos pažymėjimą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairiuose kursuose, seminaruose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali studijuoti aukštojoje mokykloje pagal komunikacijos mokslų, ryšių su visuomene arba žurnalistikos srities studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, komunikabilumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, kūrybingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų