Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Metraštininkas

Pavadinimas anglų kalba

Annalist

Kodas

264128

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos); metraštininkas gali siekti aukštojo išsilavinimo, studijuodamas universitetinėse komunikacijos ir informacijos, istorijos, filologijos ar pan. krypties bakalauro ar magistro studijų programose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):nuolat kaupti pasirinktos krypties (istorijos, literatūros, kultūros ar pan.) arba su atskirais visuomenės veikėjais susijusius įvykius, reiškinius ir faktus periodiškai juos aprašant laikantis chronologinio dėstymo principo.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • pasirinktos krypties (istorijos, literatūros, kultūros ar pan.) įvykių, reiškinių ir faktų nuolatinis fiksavimas ir aprašymas laikantis chronologinio dėstymo principo periodiškai juos publikuojant atskirais leidiniais ar papildant elektroninio leidinio variantą arba su atskirais visuomenės veikėjais susijusių įvykių fiksavimas bei periodiškas jų skelbimas visuomenei;
  • bendradarbiavimas su kitais specialistais viešinant  sukauptą faktinę medžiagą.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, kultūros, meno, istorinio paveldo, mokslo ar pan. centrai, institucijos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsInformacinės technologijos, fotoaparatas, vaizdo kamera, diktofonas, žinynai, enciklopedijos.
Profesinės perspektyvosMetraštininkas fiksuoja pasirinktos krypties įvykius, faktus, juos užrašo chronologine tvarka, publikuoja ir viešina. Gali tai daryti būdamas konkretaus leidinio darbuotojas arba savo iniciatyva. Metraštininkas gali siekti aukštojo išsilavinimo, studijuodamas universitetinėse komunikacijos ir informacijos, istorijos, filologijos ar pan.  krypties bakalauro ar magistro studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sklandus, nuoseklus,  taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas raštu; atsakingumas, kruopštumas, atidumas; kritinis mąstymas; gebėjimas priimti sprendimus, savarankiškai planuoti savo veiklą.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų