Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Brailio rašto knygų redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Braille Font books editor

Kodas

264126

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti puikiai išmokus Brailio rašmenis.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

redaguoti akliesiems ir silpnaregiams Brailio raštu parašytų / atspausdintų knygų turinį atkreipiant dėmesį į gramatines bei kitas kalbos klaidas ir gebėti naudotis kitomis specifinėmis akliesiems ir silpnaregiams sukurtomis technikos ar kompiuterinėmis priemonėmis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • redagavimas ir taisymas (gramatikos, skyrybos) aklųjų ir silpnaregių knygų ar atskirų tekstų, parašytų / atspausdintų Brailio raštu, atsižvelgiant į jų specifiką (šrifto dydį, stilių, aklųjų ir silpnaregių abėcėlės unikalumą ir specifiškumą, popieriaus kokybę ir pan.);
  • naudojimasis specialiomis akliesiems ir silpnaregiams sukurtomis kompiuterinėmis programomis, Brailio rašmenims spausdinti skirtais specialiais spausdintuvais; 
  • bendradarbiavimas su kitais (aklaisiais, silpnaregiais ar normalios regos) knygos, žurnalo ar kitokių leidinių leidybos proceso dalyviais prisiimant atsakomybę už savo darbų kokybę.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos (specializacija spausdinant aklųjų ir silpnaregių leidinius), aklųjų ir silpnaregių mokymo, ugdymo centrai, gali dirbti samdomu darbuotoju.
Darbo priemonėsRašomosios Brailio mašinėlės, Brailio lentelės, kompiuterinė įranga, programos, skirtos akliesiems ir silpnaregiams, popierius.
Profesinės perspektyvosBrailio rašto knygų redaktorius taiso aklųjų ir silpnaregių knygų  gramatiką, skyrybą. Dažniausiai šį darbą dirba silpnaregiai ar net aklieji, puikiai mokantys Brailio abėcėlę. Knygas jiems padeda leisti normalios regos asmenys. Iš Brailio rašto knygų redaktorių nereikalaujama baigti kolegines ar universitetines studijas – jiems būtina mokėti aklųjų ir silpnaregių rašmenis.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas, tolerantiškumas; gebėjimas skaityti aklųjų ir silpnaregių Brailio raštu parašytus tekstus; gebėjimas dirbti komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų