Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Stilistas

Pavadinimas anglų kalba

Text stylist

Kodas

264125

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo kvalifikaciją studijuojant humanitarinės krypties bakalauro studijų programas universitete, vėliau studijas galima tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):taisyti įvairių humanitarinių, socialinių, fizinių, technologinių, žemės ūkio, biomedicinos mokslo sričių tekstų kalbos stilių naudojant įgytas aukšto lygio gimtosios kalbos vartojimo  teorines ir praktines žinias.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • įvairių mokslo sričių tekstų kalbos stiliaus taisymas ir patikra atsižvelgiant į naujausius kalbos norminimo reikalavimus bei funkcinius stilių reikalavimus;
  • bandomosios teksto kopijos patikrinimas prieš spausdinant;
  • bendradarbiavimas su tekstų autoriais atsižvelgiant į jų pastabas ar siūlant savo kalbos stiliaus taisymo variantus kvalifikuotai aiškinant kalbos naujoves.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės knygų, žurnalų laikraščių institucijos, vertimų biurai, gali dirbti individualiai, gali dirbti samdomu darbuotoju.
Darbo priemonėsLietuvių kalbos žodynai, žinynai, gramatikos, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosStilistai dažnai dirba įmonėse, įstaigose, kuriose yra kuriami, leidžiami įvairaus pobūdžio leidiniai. Jie glaudžiai bendradarbiauja su leidinių redaktoriais, autoriais, reaguoja į jų pastabas, siūlo tekstų stiliaus taisymo variantus. Vienas iš reikalavimų – taip taisyti pateikiamą tekstą, kad būtų išlaikytas jo autoriaus individualus stilius. Stilistai įgyja filologo kvalifikaciją studijuodami aukštojo mokslo  universitetinėse bakalauro, magistro studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sklandus, nuoseklus, taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu; atsakingumas ir savarankiškumas planuojant,  organizuojant ir vertinant savo darbą; gebėjimas taktiškai ir tolerantiškai bendrauti profesinėje srityje.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas): 

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų