Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Poetas

Pavadinimas anglų kalba

Poet

Kodas

264124

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

 • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
 • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
 • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
 • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
 • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo kvalifikaciją studijuojant humanitarinės krypties bakalauro studijų programas universitete, vėliau studijas gali tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti įvairius lyrikos žanrų kūrinius, skirtus plačiai visuomenei ar specifinei jos daliai, išnaudojant savo jausminį, estetinį ir prigimtinį kūrybinį potencialą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvairių lyrikos žanrų kūrinių kūrimas panaudojant savo jausminį, estetinį ir prigimtinį kūrybinį potencialą;
 • lyrikos kūrinių rašymas atsižvelgiant į lyrinio išgyvenimo pobūdį, kalbos, ritmikos specifiką;
 • vartojimas meninių raiškos ir stilistikos priemonių, kurios padeda estetiškai išreikšti kūrinio idėją, jausmus ir mintis;
 • sukurtų meninių kūrinių žodinis pristatymas;
 • savarankiškas naujų žinių įgijimas apie Lietuvos ir pasaulio literatūrą, meną ir kultūrą;
 • įvairių epochų literatūros ir kitų sričių tekstų interpretavimas, savarankiškas analizavimas.
Potencialūs darbdaviaiGali dirbti individualiai, leidybinės institucijos.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, interneto prieiga, popierius, rašymo priemonės.
Profesinės perspektyvosPoetas išnaudodamas savo kūrybinį jausminį potencialą kuria eiles, skirtas visai visuomenei ar tam tikrai jos daliai, pavyzdžiui, vaikams. Poetas gali siekti aukštojo universitetinio humanitarinės krypties išsilavinimo rinkdamasis įvairias su filologija susijusias bakalauro, vėliau magistro studijų programas. Dažniausiai prigimtiniai gebėjimai gali būti lavinami neformaliu, savaiminiu būdu nuolat veikiant kūrybinėje aplinkoje. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, jausmingumas, estetinis pajautimas; gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai reikšti savo mintis, rimuoti; meninis, estetinis požiūris į socialinius, visuomeninius reiškinius ir procesus; išprusimas kalbinėje, literatūrinėje ir kitose srityse.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas): 

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų