Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Scenarijaus redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Script editor

Kodas

264120

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti teatro, kino arba filologo kvalifikaciją studijuojant bakalauro studijų programas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, universitete, vėliau studijas galima tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):skaityti ir analizuoti scenarijų pateikiant profesionalius pasiūlymus dėl jo tobulinimo atsižvelgiant ir vertinant juos bendrame kultūros, meno, visuomenės raiškos kontekste; pažinti ir vertinti nacionalinio ir pasaulio kino ir kitų audiovizualinio meno sričių raidos procesus ir tendencijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • skaityti, analizuoti scenarijų, teikti profesionalius pasiūlymus, kaip jį patobulinti, ir dirbant kartu su autoriumi, prodiuseriu bei režisieriumi pateikti naują scenarijaus versiją;
  • siužetinių linijų, personažų parinkimas arba atmetimas generuojant savo kūrybines idėjas;
  • analizuojamų scenarijų taisytinų jo dalių perrašymas.
Potencialūs darbdaviaiTelevizija, radijas, kino, reklamos agentūros; gali dirbti samdomu darbuotoju, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsKompiuteris, interneto prieiga ir kitos IT priemonės, specifinės kompiuterinės programos.
Profesinės perspektyvosScenarijų redaktorius skaito, analizuoja ir tobulina renginių, televizijos laidų, filmų ar pan. scenarijus, glaudžiai bendradarbiauja su jų autoriais, prodiuseriais, režisieriais.  Scenarijaus redaktorius gali įgyti teatro, kino arba filologo kvalifikaciją studijuodamas bakalauro, magistro studijų programas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, universitete. Gebėjimai gali būti lavinami neformaliu būdu praktiškai dalyvaujant aktyvioje profesinėje veikloje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kritinis mąstymas, vaizduotė, kūrybingumas, idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas; mokėjimas sklandžiai, taisyklingai rašyti ir analizuoti scenarijų; gebėjimas kūrybiškai bendradarbiauti su kūrybinės komandos nariais, remiantis savo intelektualiniu bei kūrybiniu pasirengimu; gebėjimas kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai vertinti darbo kokybę.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas): 

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų