Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Filmo [radijo laidos, televizijos laidos] jungiamojo teksto redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Movie (radio shows, TV shows) connecting text editor

Kodas

264118

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

redaguoti ir / ar rašyti filmo (radijo ar televizijos laidos) jungiamąjį tekstą, taisyti kalbos klaidas ir stilių panaudojant teorines ir praktines kalbos tvarkybos, redagavimo profesines žinias.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • filmo (radijo ar televizijos laidos) jungiamojo teksto, komentarų redagavimas ir / ar rašymas teikiant rekomendacijas filmų, laidų autoriams dėl jo informacijos papildymo, keitimo ar pan.;
  • teksto kalbos klaidų ir stiliaus taisymas panaudojant teorines ir praktines kalbos tvarkybos, redagavimo profesines žinias;
  • filmų, laidų autorių konsultavimas ir pagalba įgyvendinant jų sumanymus bei atsižvelgiant į laidos žanro pobūdį;
  • bendradarbiavimas su kitais filmo, laidos kūrimo dalyviais prisiimant atsakomybę už savo darbų kokybę.
Potencialūs darbdaviaiRadijų laidų redakcijos, nacionalinė televizija, laisvi ir nepriklausomi televizijos kanalai, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsKompiuterinės informacinės technologijos, interneto prieiga, žodynai, žinynai, specialios kompiuterinės redagavimo programos, popierius, rašymo priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti įvairiose radijo laidų redakcijose, nacionalinėje televizijoje, privačiuose televizijos kanaluose filmo jungiamojo teksto redaktoriumi. Gali užsiimti individualia veikla. Jungiamojo teksto redaktorius gali studijuoti humanitarinių mokslų srities filologijos krypties universitetinėse bakalauro studijų programose, studijas tęsti atitinkamos krypties magistro studijų programose. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, analitinis ir kritinis mąstymas; gebėjimas argumentuoti, efektyviai bendrauti su kolegomis, tolerantiškumas; gebėjimas aiškiai, taisyklingai reikšti savo mintis raštu ir žodžiu; atsakingumas, savarankiškumas, komunikabilumas; išprusimas literatūrinėje, kalbinėje, kultūrinėje  srityse; gebėjimas dirbti komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų