Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Knygų redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Books editor

Kodas

264117

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo arba komunikacijos ir informacijos kvalifikaciją studijuojant humanitarinės krypties bakalauro studijų programas universitete, vėliau studijas gali tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):įvertinti ir redaguoti knygas, faktinį jų turinį  ir koordinuoti kitus knygos redagavimo procesus panaudojant teorines ir praktines kalbos tvarkybos, redagavimo bei leidybos profesines žinias.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • vertinti, redaguoti ir taisyti (gramatiką, skyrybą, stilių) knygų turinį pateikiant rekomendacijas dėl jų spausdinimo;
  • bendradarbiavimas su knygų autoriais dėl jų struktūros, tekstų tobulinimo – informacijos papildymo, keitimo ar pan.;
  • bendradarbiavimas su kitais knygos leidybos proceso dalyviais prisiimant atsakomybę už savo darbų kokybę;
  • bandomosios knygos kopijos patikrinimas prieš spausdinant galutinį variantą.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, gali dirbti samdomu darbuotoju, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsInformacinės technologijos, žodynai, žinynai, specialios kompiuterinės redagavimo programos, popierius, rašymo priemonės.
Profesinės perspektyvosKnygų redaktorius taiso knygos rankraščio gramatines, skyrybos, stiliaus klaidas, teikia autoriui pasiūlymus dėl jos tobulinimo bei prisiima atsakomybę už kokybišką galutinį variantą turinio požiūriu. Knygų redaktorius gali įgyti filologo arba komunikacijos ir informacijos kvalifikaciją studijuodamas bakalauro ar magistro studijų programas universitete. Gebėjimai gali būti lavinami ir neformaliu, savaiminiu būdu praktiškai dalyvaujant aktyvioje profesinėje veikloje, domintis inovacijomis. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, analitinis ir kritinis mąstymas; gebėjimas argumentuoti, efektyviai bendrauti su kolegomis, tolerantiškumas; gebėjimas aiškiai, taisyklingai reikšti savo mintis raštu ir žodžiu; atsakingumas, savarankiškumas, komunikabilumas; išprusimas literatūrinėje, kalbinėje, kultūrinėje  srityse; gebėjimas dirbti komandoje.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas): 

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų