Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslinis redaktorius

Pavadinimas anglų kalba

Science editor

Kodas

264116

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti studijuojant atitinkamos srities ir krypties bakalauro studijų programas universitete, vėliau studijas tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose. Aukščiausia kvalifikacija įgyjama studijuojant doktorantūros studijų programose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):sudaryti ar įvertinti, redaguoti mokslinį leidinį, faktinį jo turinį  ir koordinuoti kitus jo redagavimo procesus panaudojant aukščiausio lygio atitinkamos mokslo srities (atsižvelgiant į leidinį) profesines žinias.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • sudaryti ar vertinti, redaguoti, mokslinius leidinius, faktines jų turinio klaidas  prisiimant už tai atsakomybę;
  • atrinkti moksliniam leidiniui tinkančius straipsnius, mokslinius tekstus, rinkti kitą papildomą reikiamą informaciją;
  • bendradarbiauti su mokslinių tekstų autoriais;
  • aptarti ir bendradarbiauti su kitais specialistais dėl redaguojamų mokslinių faktų patikrinimo.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, aukštojo mokslo institucijos, moksliniai institutai ir centrai, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsKompiuteris, interneto prieiga, specialios / specifinės  kompiuterinės programos, popierius, rašymo priemonės, enciklopedijos, žodynai ir kiti moksliniai žinynai.
Profesinės perspektyvosMokslinis redaktorius yra atsakingas už mokslinio leidinio sudarymą arba jo vertinimą, redagavimą ir faktinių turinio klaidų  taisymą. Mokslinis redaktorius turi būti įgijęs atitinkamos mokslų krypties ir srities universitetinio bakalauro ar magistro  kvalifikacinį laipsnį. Dažnai moksliniai redaktoriai yra savo mokslo srities mokslų daktarai, aukštojo mokslo institucijose jiems būna suteikti pedagoginiai lektoriaus, docento ar profesoriaus vardai.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas argumentuotai ir dalykiškai išsakyti savo nuomonę, efektyviai bendrauti su kolegomis; gebėjimas dirbti komandoje; gebėjimas aiškiai, taisyklingai reikšti savo mintis raštu ir žodžiu; atidumas, atsakingumas, savarankiškumas; domėjimasis moksline literatūra, inovacijomis.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų