Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dramaturgas

Pavadinimas anglų kalba

Dramatist

Kodas

264115

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo kvalifikaciją studijuojant humanitarinės krypties bakalauro studijų programas universitete, vėliau studijas gali tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties gilinamojo pobūdžio magistrantūros studijų programose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):sumanyti, kurti ir rašyti įvairius dramos žanrų kūrinius,  atsižvelgiant į lietuvių nacionalinės teatro kultūros sampratą pasaulio teatro kontekste, skirtus spausdinti ar vaidinti scenoje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • įvairių dramos žanrų kūrinių, skirtų spausdinti, rašymas panaudojant savo kūrybinį potencialą;
  • rašymas dramos veikalų, skirtų vaidinti scenose;
  • vartojimas meninių raiškos priemonių, kurios padeda išreikšti dramos kūrinio idėją, atskleisti veikėjų charakterius, jų poelgių motyvaciją, jausmus ir mintis, veiksmo aplinkybes, sukurti tam tikrą atmosferą;
  • savarankiškas naujų žinių įgijimas apie Lietuvos ir pasaulio literatūrą, meną ir kultūrą.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, valstybinai ar privatūs teatrai, televizijos, gali dirbti individualiai ar samdomu darbuotoju.
Darbo priemonėsInformacinės technologijos, popierius, rašymo priemonės.
Profesinės perspektyvosDramaturgas kuria ir rašo įvairius dramos žanrų kūrinius (tragedijas, komedijas, dramas), skirtus spausdinti arba vaidinti scenose. Dramaturgas gali siekti aukštojo universitetinio humanitarinės krypties išsilavinimo rinkdamasis įvairias su filologija susijusias studijų programas. Įgijęs bakalauro kvalifikacinį laipsnį studijas gali tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties gilinamojo pobūdžio magistrantūros studijų programose. Gebėjimai gali būti lavinami ir neformaliu, savaiminiu būdu. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, analitinis ir kritinis mąstymas, sklandus, nuoseklus, taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu, atsakingumas ir savarankiškumas planuojant,  organizuojant ir vertinant savo darbą, išprusimas kalbinėje, literatūrinėje ir kitose srityse, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų