Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kritikas

Pavadinimas anglų kalba

Critic

Kodas

264106

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-10

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):argumentuotai ir profesionaliai vertinti meno kūrinius istoriniu, teoriniu bei visuomeniniu aspektu remiantis išsamiomis, visapusiškomis ir giliomis kultūros, literatūros, teatro, kino, muzikos, meno plačiąja prasme žiniomis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • straipsnių publikavimas laikraščiuose, žurnaluose, internete kritiškai įvertinant meno, teatro, kino, literatūros, muzikos, televizijos ar radijo veikalų ar kūrinių prasmingumą, kokybę, estetiškumą, istorinę ir meninę vertę ir pan.;
  • šiuolaikinės kultūros plėtros ir sklaidos procesų vykdymas;
  • rašant kritines recenzijas patarti ir padėti visuomenei atsirinkti aukšto lygio meno kūrinius ar veikalus.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, žiniasklaida, kultūros ir meno institucijos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsInformacinės technologijos, įvairaus meno istorijos žinynai, enciklopedijos.
Profesinės perspektyvosKritikas rašo argumentuotus straipsnius vertindamas meno, teatro, kino, literatūros, muzikos, televizijos ar radijo kūrinių prasmingumą, jų kokybę, istorinę ir meninę vertę ir pan. Kritikai gali įgyti teatro, kino, muzikos, dailės, žurnalistikos ar pan. kvalifikaciją studijuodami bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų programas akademijoje, universitete. Svarbus nuolatinis  kompetencijų ugdymas bendraujant, diskutuojant su atitinkamos srities menininkais, dalyvaujant aktyvioje profesionalioje kultūrinėje veikloje ir pan. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):erudicija, tolerantiškumas, analitinis mąstymas; gebėjimas aiškiai, taisyklingai, argumentuotai reikšti savo mintis raštu ir žodžiu; komunikuoti; gebėjimas savarankiškai planuoti savo veiklą, nuolat atnaujinti savo žinias; gebėjimas kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai vertinti savo ir kitų darbo kokybę.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas): 

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų