Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Techninių tekstų autorius

Pavadinimas anglų kalba

Technical writer

Kodas

264105

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojamas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):rašyti techninius tekstus leidiniams, instrukcijoms ar pan. laikantis taisyklingos kalbos, tikslios ir aiškios terminijos principų, užsakovo keliamų reikalavimų.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • rašymas, sudarymas įvairių tipų techninių leidinių (techninių sąlygų aprašų, žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų, telekomunikacijos įrangos ir pan.), pastabų ir piešinių analizavimas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • glaudžiai bendradarbiauti su darbo užsakovais / klientais, atsižvelgiant į jų poreikius, keliamus reikalavimus.
Potencialūs darbdaviaiĮvairios Lietuvos ir užsienio firmos, kurių veikla susijusi su programine, elektronine, mechanine ar pan. veikla; gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsTechninių terminų žodynai, žinynai, gramatikos,  kompiuteris, internetinė prieiga, specialios kompiuterinės programos.
Profesinės perspektyvosTechninių tekstų autorius rengia įvairius techninius aprašymus, instrukcijas ir pan. Dažnai tai būna laisvai samdomi darbuotojai. Jie gali bendradarbiauti su įvairiomis firmomis, kurioms būna reikalingos tokios paslaugos. Gali siekti koleginio ar universitetinio humanitarinės, technologijų ar kt. mokslo sričių aukštojo išsilavinimo.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sklandus, taisyklingas, tikslus ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu; domėjimasis techniniais leidiniais; gebėjimas trumpai ir tiksliai reikšti savo mintis; atsakingumas, gebėjimas argumentuoti, efektyviai bendrauti su klientais / darbo užsakovais; kūrybingumas, kritinis mąstymas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuojamas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų