Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešųjų leidinių tekstų autorius

Pavadinimas anglų kalba

Copywriter, publicity

Kodas

264104

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-10

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojamas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):rašyti viešųjų leidinių tekstus laikantis taisyklingos kalbos, terminijos principų, užsakovo keliamų reikalavimų, atsižvelgiant į leidinių vartotojų specifiką.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • rašymas, sudarymas įvairių viešųjų leidinių (brošiūrų, akcijos, informacinio pobūdžio leidinių ar pan.) tekstų atsižvelgiant į taisyklingos kalbos, stiliaus reikalavimus, laikantis atitinkamo leidinio terminijos principų, profesionaliai pritaikant skiriamai visuomenės daliai (pagal amžių, socialinį sluoksnį, profesiją ar pan.);
  • rinkti informaciją,  ją kritiškai įvertinti, apibendrinti ir pateikti kitiems nuoseklaus teksto pavidalu;
  • glaudžiai bendradarbiauti su darbo užsakovais / klientais, atsižvelgiant į jų poreikius, keliamus reikalavimus.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, įmonės, įstaigos, gali dirbti individualiai, gali dirbti samdomu darbuotoju.
Darbo priemonėsKompiuteris, internetinė prieiga, specialios kompiuterinės programos, įvairūs žinynai.
Profesinės perspektyvosViešųjų leidinių tekstų autorius rašo viešųjų leidinių tekstus. Jis gali siekti aukštojo universitetinio humanitarinės krypties išsilavinimo rinkdamasis įvairias su filologija susijusias studijų programas. Įgijęs bakalauro kvalifikacinį laipsnį studijas gali tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties gilinamojo pobūdžio magistrantūros studijų programose.  
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sklandus, nuoseklus, taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu; analitinis ir kritinis mąstymas; atsakingumas, savarankiškumas, kūrybingumas; gebėjimas argumentuoti, efektyviai bendrauti su klientais / darbo užsakovais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojamas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų