Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biografas

Pavadinimas anglų kalba

Biographer

Kodas

264102

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):pateikti objektyvų žmogaus portretą išryškinant chronologine tvarka pagrindinius biografijos faktus, surinktus remiantis keliais informacijos šaltiniais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • žmogaus gyvenimo faktų (tikslios gyvenimo, įgyto išsilavinimo, profesinės veiklos datos, pasiekti laimėjimai, nuopelnai, sukurti kūriniai (jei yra tokių), interesų sritys ir pan.) rinkimas, remiantis keliais (rašytiniais, žodiniais, aprašomo asmens kūrybos rezultatais ar pan.) arba patikimais informacijos šaltiniais ir jų pateikimas visuomenei;
  • įdomių žmogaus gyvenimo detalių, padedančių kuo plačiau ir tiksliau atskleisti žmogaus charakterį ir būdą, rinkimas;
  • domėjimasis visapusiška aprašomo žmogaus socialine bei visuomenine veikla (pavyzdžiui, pažinojusių žmonių liudijimai), įtraukiant tai tarp  surinktų biografinių faktų.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, internetinės svetainės, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsInformacinės technologijos, žinynai, enciklopedijos, rankraščiai, įvairūs kiti leidiniai.
Profesinės perspektyvosBiografas renka ir fiksuoja žmogaus gyvenimo faktus, juos užrašo chronologine tvarka, publikuoja ir viešina. Gali tai daryti savo iniciatyva arba pasamdytas veikti tokį darbą. Biografas gali siekti aukštojo išsilavinimo, studijuodamas koleginėse ar universitetinėse įvairių krypčių (dažniau istorijos, filologijos ar pan.) bakalauro ar magistro studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sklandus, nuoseklus,  taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas raštu; atsakingumas, kruopštumas, atidumas; gebėjimas priimti sprendimus; kritinis mąstymas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

nereglamentuojama, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų