Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Rašytojas

Pavadinimas anglų kalba

Writer

Kodas

264101

Pogrupio pavadinimas

Autoriai ir kiti rašytojai

Pogrupio kodas

2641

Pogrupio aprašymas

 Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas, scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas, žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar pristatyti.
Atliekamos užduotys:

  • prozos, dramos kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
  • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos informacijos;
  • scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas, taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų rengimas;
  • tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų, vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę, elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą;
  • brošiūrų, vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas;
  • skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti filologo kvalifikaciją studijuojant humanitarinės krypties bakalauro studijų programas universitete, vėliau studijas gali tęsti tos pačios ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):sumanyti, kurti ir meniškai rašyti įvairius epikos žanrų kūrinius, skirtus plačiai visuomenei ar specifinei jos daliai, naudojant savo kūrybinį potencialą, išprusimą ir nuolat savarankiškai įgyjamas  žinias.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • įvairių epikos žanrų kūrinių rašymas panaudojant savo kūrybinį potencialą;
  • vartojimas meninių raiškos priemonių, kurios padeda išreikšti meninio kūrinio idėją, atskleisti veikėjų charakterius, veiksmo aplinkybes, sukurti tam tikrą atmosferą;
  • kultūros, istorijos, visuomenės reiškinių ir procesų analizavimas ir vertinimas;
  • įvairių epochų literatūros ir kitų sričių tekstų interpretavimas, savarankiškas tyrinėjimas ir vertinimas.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, gali dirbti individualiai, gali dirbti samdomu darbuotoju.
Darbo priemonėsInformacinės technologijos (kompiuteris, internetas ir pan.), popierius, rašymo priemonės.
Profesinės perspektyvosRašytojai kuria meninius epikos kūrinius: esė, apsakymus, apysakas, romanus, noveles ar tiesiog meninius tekstus. Tam labai svarbus vidinis kūrybinis potencialas. Rašytojas gali siekti aukštojo universitetinio humanitarinės krypties išsilavinimo rinkdamasis įvairias su filologija susijusias bakalauro, magistro studijų programas. Gebėjimai gali būti lavinami ir neformaliu būdu nuolat skaitant įvairius literatūrinius ar informacinius šaltinius, aktyviai veikiant socialinėje, kultūrinėje ar kt. aplinkoje. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, analitinis ir kritinis mąstymas; sklandus, nuoseklus, taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu; atsakingumas ir savarankiškumas planuojant,  organizuojant ir vertinant savo darbą; tolerantiškumas; išprusimas kalbinėje, literatūrinėje ir kitose srityse.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų