Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Rabinas

Pavadinimas anglų kalba

Rabbi

Kodas

263612

Pogrupio pavadinimas

Religijų specialistai

Pogrupio kodas

2636

Pogrupio aprašymas

​Religijų specialistai puoselėja religines tradicijas, praktiką ir tikėjimą. Jie iškilmingai pažymi arba veda religines apeigas ar įšventinimo ritualus, pataria dvasiniais ir doroviniais klausimais, atlieka kitas su religijos praktika susijusias funkcijas.

Atliekamos užduotys:

 • religinių tradicijų, praktikos ir tikėjimo skelbimas ir puoselėjimas;
 • religinių apeigų, ritualų ir ceremonijų vedimas;
 • įvairių administracinių ir visuomeninių pareigų atlikimas, įskaitant dalyvavimą religinių organizacijų

  komitetų darbe ir posėdžiuose;
 • dvasinis ir moralinis ugdymas, atsižvelgiant į išpažįstamą religiją;
 • religinių tiesų skleidimas savo šalyje arba užsienyje;
 • religinių pamokymų ir pamokslų rengimas;
 • mokymo kursų ir tikybos programų sudarymas ir vadovavimas jiems;
 • asmenų konsultavimas tarpasmeniniais, sveikatos, finansiniais ir religiniais klausimais;
 • tokių specialių renginių, kaip stovyklos, konferencijos, seminarai ir sielovados konferencijos, tvarkaraščių sudarymas ir dalyvavimas juose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

mokyti judaizmo religijos, atlikti kitas religinės žydų bendruomenės dvasininko pareigas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vadovavimas religiniams ritualams, atstovavimas žydų bendruomenei nacionalinių švenčių proga vykstančiose padėkos pamaldose;
 • viešas pamokslų sakymas religinėse šventėse, taip pat per vestuves, laidotuves;
 • Toros mokymas, 613 įsakymų ir Halacha (žydų teisės) įstatymų geras išmanymas;
 • vadovavimas vietinei ješivai (žydų mokyklai), ješivos mokinių prižiūrėtojo pareigų atlikimas;
 • konfliktų tarp žydų ir ne žydų sprendimas – bendruomenės teisėjo pareigos;
 • įvairių bendruomenės atstovų klausimų – nuo vaikų auginimo iki santykių su kaimynais – sprendimas ir galimų atsakymų, remiantis žydų teise, pateikimas;
 • įvairių profesijų atstovų interesų, pavyzdžiui, ritualinių skerdikų ar pirklių, suderinimas;
 • buvimas pavyzdžiu bendruomenės nariams ir siūlymas įnešti į gyvenimą daugiau dvasingumo;
 • dalyvavimas įvairiose žydų organizacijose;
 • knygų ir mokslinių straipsnių rašymas religijos tema.
Potencialūs darbdaviaiŽydų bendruomenės; mokslo institucijos.
Darbo priemonėsTora, Halacha (613 įsakymų), machzor (speciali maldaknygė), sidur (maldaknygė), Sfarim – spausdintos religinės tematikos knygos,  kašruto (košeriškumo) taisyklės, aron hakodešas (spinta), pinkas (bendruomeninis metraštis), žvakės, žvakidės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti žydų bendruomenėse, būti dvasiniais ir religiniais lyderiais. Taip pat gali dirbti mokslo institucijose, dėstyti judaizmo pagrindus ar net siekti mokslinio laipsnio.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):punktualumas, sąžiningumas, patikimumas, pareigingumas, kruopštumas, atsakingumas, diskretiškumas, dėmesingumas, pasitikėjimas savimi, nuoširdumas, tvarkingumas, tikslumas, smalsumas, ištvermingumas, kantrybė; gebėjimas bendrauti, gebėjimas sutelkti dėmesį, gebėjimas spręsti problemas; pamokslavimo ir retoriniai gabumai, aiškus minčių dėstymas; šeimos vertybių puoselėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (žydų religinėse mokyklose - ješivose).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų