Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Neįgaliųjų reabilitologas

Pavadinimas anglų kalba

Rehabilitologist of person with disabilities

Kodas

263510

Pogrupio pavadinimas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

Pogrupio kodas

2635

Pogrupio aprašymas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai konsultuoja su socialiniais ir asmeniniais sunkumais susidūrusius asmenis, šeimas, grupes, bendruomenes ir organizacijas, padeda jiems orientuotis. Jie padeda lavinti įgūdžius ir naudoti išteklius, paramos paslaugas, prireikus susidoroti su nedarbo, skurdo, negalios, priklausomybės, kriminalinėmis, nusikalstamo elgesio, vedybinėmis ir kitomis problemomis. Atliekamos užduotys:

 • pokalbiai su atskirais klientais, šeimomis ar grupėmis, siekiant įvertinti jų situaciją ir problemas, nustatyti reikiamų paslaugų tipus;
 • kliento padėties analizavimas ir alternatyvių problemų sprendimo būdų pateikimas;
 • atvejų duomenų ar ataskaitų pateikimas teismams ar atliekant procesinius veiksmus;
 • konsultavimo, gydymo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas, taip pat grupinių seansų rengimas, siekiant padėti klientams lavinti įgūdžius ir ugdyti įžvalgas, kurių reikia jų socialinėms ir asmeninėms problemoms tvarkyti ir spręsti;
 • pagalbos klientams programų planavimas ir įgyvendinimas, įskaitant poveikį krizės atveju ir nukreipimą į finansinę, teisinę pagalbą teikiančias, būstu aprūpinančias, gydymo ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;
 • smurto ar nepriežiūros atvejų tyrimas ir veiksmai, skirti vaikams ir kitiems rizikos grupei priklausantiems asmenims apsaugoti;
 • darbas su nusikaltimus padariusiais asmenimis laisvės atėmimo vietose ir išėjus į laisvę, siekiant padėti integruotis į bendruomenę ir keisti požiūrį bei elgesį, kad jie pakartotinai nenusikalstų;
 • kalėjimų vadovų, lygtinio nuteisimo ir lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros tarnybų, padedančių nustatyti, ar nusikaltimą padariusiam asmeniui turėtų būti atimta laisvė, ar jis turėtų būti paleistas iš kalėjimo arba jam turėtų būti taikomos alternatyvios koreguojamosios priemonės ir kokiomis sąlygomis tai turėtų būti daroma, konsultavimas;
 • klientų grupių bendruomenėje gynėjo funkcijos atlikimas ir juos veikiančių problemų sprendimas;
 • prevencinių ir poveikio programų rengimas, siekiant tenkinti bendruomenės poreikius;
 • ryšių su kitomis socialinėmis, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant suteikti informaciją ir gauti bendrą klientų padėties ir pažangos įvertinimą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, reabilitacijos profesinio bakalauro, reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti studijuojant koleginėse ar universitetinėse taikomosios fizinės veiklos, kineziterapijos, ergoterapijos studijų programose

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):dirbti su negalią turinčiais asmenimis, panaudojant specialias fizinės veiklos priemones ir metodus, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį ir gerinti jų gyvenimo kokybę.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • fizinių reabilitacijos programų, apimančių neįgaliųjų (su judėjimo, regėjimo, klausos, intelekto ir kt. negalia) kasdieninio (iš)gyvenimo veiksmų atkūrimą, palaikymą ar įgijimą, kūrimas, parinkimas ir taikymas, pakeitimų darymas ir veiklų nutraukimas, jei to reikalauja neįgaliojo asmens būklė;
 • įvairaus amžiaus neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių tinkamo fizinio ugdymo ir veiklos formų parinkimas, analizavimas ir interpretavimas, organizavimas ir šių veiklų vykdymas įvairiose socialinėse aplinkose;
 • tinkamų fizinių veiklų, rekreacijos formų ir / ar sporto šakų parinkimas neįgaliesiems bei apsaugos priemonių taikymas jas vykdant sausumoje ir vandenyje;
 • fizinės veiklos parinkimas, organizavimas ir vykdymas palaikant ir plėtojant jų socialinius ryšius, bendravimą ir bendradarbiavimą, prasmingą užsiėmimą, ir pan.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės neįgaliųjų reabilitacijos ir integruotos švietimo institucijos; iš valstybės ir / ar savivaldybių biudžeto finansuojamos nevalstybinės neįgaliųjų organizacijos bei socialinės globos institucijos.
Darbo priemonėsProteziniai, ortopedijos gaminiai ir techninės priemonės, fizinės veiklos, sporto priemonės (treniruokliai, kamuoliai, masažo kamuoliukai, tempimo prietaisai, masažiniai stalai ir kt.).
Profesinės perspektyvosNeįgaliųjų reabilitologas turi baigti biomedicinos mokslų srities studijas kolegijoje arba universitete, pavyzdžiui, taikomosios fizinės veiklos, kineziterapijos, ergoterapijos studijų programas. Tai suteikia teisę dirbti su neįgaliaisiais, sumažinti fizinę ar socialinę jų atskirtį, gerinti gyvenimo kokybę. Studijas galima tęsti biomedicinos ar socialinių sričių magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas efektyviai, empatiškai, tolerantiškai bendrauti, atsakingumas, energingumas, lankstumas, gebėjimas spręsti problemas, konfliktus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis ar universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų