Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros pareigūnas

Pavadinimas anglų kalba

Parole from prison local supervisor

Kodas

263505

Pogrupio pavadinimas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

Pogrupio kodas

2635

Pogrupio aprašymas

​Socialiniai darbuotojai ir konsultantai konsultuoja su socialiniais ir asmeniniais sunkumais susidūrusius asmenis, šeimas, grupes, bendruomenes ir organizacijas, padeda jiems orientuotis. Jie padeda lavinti įgūdžius ir naudoti išteklius, paramos paslaugas, prireikus susidoroti su nedarbo, skurdo, negalios, priklausomybės, kriminalinėmis, nusikalstamo elgesio, vedybinėmis ir kitomis problemomis. Atliekamos užduotys:

 • pokalbiai su atskirais klientais, šeimomis ar grupėmis, siekiant įvertinti jų situaciją ir problemas, nustatyti reikiamų paslaugų tipus;
 • kliento padėties analizavimas ir alternatyvių problemų sprendimo būdų pateikimas;
 • atvejų duomenų ar ataskaitų pateikimas teismams ar atliekant procesinius veiksmus;
 • konsultavimo, gydymo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas, taip pat grupinių seansų rengimas, siekiant padėti klientams lavinti įgūdžius ir ugdyti įžvalgas, kurių reikia jų socialinėms ir asmeninėms problemoms tvarkyti ir spręsti;
 • pagalbos klientams programų planavimas ir įgyvendinimas, įskaitant poveikį krizės atveju ir nukreipimą į finansinę, teisinę pagalbą teikiančias, būstu aprūpinančias, gydymo ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;
 • smurto ar nepriežiūros atvejų tyrimas ir veiksmai, skirti vaikams ir kitiems rizikos grupei priklausantiems asmenims apsaugoti;
 • darbas su nusikaltimus padariusiais asmenimis laisvės atėmimo vietose ir išėjus į laisvę, siekiant padėti integruotis į bendruomenę ir keisti požiūrį bei elgesį, kad jie pakartotinai nenusikalstų;
 • kalėjimų vadovų, lygtinio nuteisimo ir lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros tarnybų, padedančių nustatyti, ar nusikaltimą padariusiam asmeniui turėtų būti atimta laisvė, ar jis turėtų būti paleistas iš kalėjimo arba jam turėtų būti taikomos alternatyvios koreguojamosios priemonės ir kokiomis sąlygomis tai turėtų būti daroma, konsultavimas;
 • klientų grupių bendruomenėje gynėjo funkcijos atlikimas ir juos veikiančių problemų sprendimas;
 • prevencinių ir poveikio programų rengimas, siekiant tenkinti bendruomenės poreikius;
 • ryšių su kitomis socialinėmis, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant suteikti informaciją ir gauti bendrą klientų padėties ir pažangos įvertinimą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):padėti nuteistiesiems pritaikyti jau turimas bei suteikti naujų socialinių žinių, kurios padėtų integruotis į visuomenę ir tenkinti poreikius teisėtais būdais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • individualaus darbo su asmenimis, lygtinai paleistais iš laisvės atėmimo vietų, planų sudarymas siekiant padėti formuoti nuteistųjų įgūdžius atsižvelgiant į jo asmenines savybes, intelektą, lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenimo sąlygas, elgesį, padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, sąlygas, jų daromas išvadas iš praeities, kuriamus ateities planus, socialines reikmes ir pan.; didinti pasitikėjimą savimi;
 • galimų problemų sprendimo būdų, konkrečių priemonių numatymas ir įgyvendinimas;
 • pagalba tvarkantis dokumentus, sprendžiant būsto, užimtumo problemas, socialaus elgesio skatinamas, pagalba įveikiant psichologinius sunkumus;
 • skatinimas prasmingai praleisti savo laisvalaikį, taip pat aktyviai dalyvauti vietos bendruomenės gyvenime, užsiimti savišvieta.
Potencialūs darbdaviaiNevyriausybinės organizacijos, dienos centrai, nakvynės namai, pataisos inspekcijos ir kt.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, interneto prieiga, teisės aktai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros pareigūnu nevyriausybinėse organizacijose, dienos centruose, pataisos inspekcijose. Galima įgyti socialinio darbuotojo kvalifikaciją koleginėse ar universitetinėse studijų programose. Studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas efektyviai, dalykiškai ir tolerantiškai bendrauti bei bendradarbiauti, gebėjimas nesivadovauti stereotipais, atsakingumas, savarankiškumas organizuojant savo darbą, lankstumas, gebėjimas spręsti problemas, konfliktus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų