Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Teismo psichologas

Pavadinimas anglų kalba

Forensic psychologist

Kodas

263408

Pogrupio pavadinimas

Psichologai

Pogrupio kodas

2634

Pogrupio aprašymas

Psichologai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir tyrinėja žmonių – individų ar grupių – psichologinius procesus, elgesį ir taiko šias žinias asmenybės raidai ir prisitaikymui prie socialinių, mokymosi ir profesinių sąlygų skatinti.

Atliekamos užduotys:

 • testų, kuriais siekiama nustatyti tokias psichines, fizines ir kitas charakteristikas, kaip intelektas, gebėjimai, polinkiai, gabumai, potencialas ir pan., planavimas ir atlikimas, jų rezultatų aiškinimas,  vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • paveldimumo, socialinių, profesinių ir kitų veiksnių poveikio asmenybės mąstymui ir elgesiui analizavimas;
 • konsultacijos ir terapiniai pokalbiai su individais ir grupėmis, taip pat tolesnis jų stebėjimas;
 • būtinų ryšių palaikymas, pavyzdžiui, su šeimos nariais, mokymo įstaigomis ar darbdaviais, galimų problemų sprendimo variantų siūlymas;
 • psichologinių veiksnių tyrimai diagnozuojant, gydant ir užkertant kelią psichiniams susirgimams, emociniams ir asmenybės sutrikimams ir jų aptarimas su atitinkamais specialistais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • pasiekimų, diagnostinių ir prognostinių testų, skirtų mokytojams planuoti mokymo metodus ir turinį, sudarymas;
 • apklausų ir mokslinių tyrimų darbinės atsakomybės, darbo grupių, dvasinės būklės, motyvacijos, priežiūros ir vadybos klausimais atlikimas;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus elgesiui aiškinti ir aprašyti kūrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-20

Reikalinga kvalifikacija

psichologijos magistras, įgyjama baigus universitetines studijas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

ištirti teisinės reikšmės turinčių asmenų psichikos procesų ypatumus, dėsningumus ir struktūrą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • nepriklausomų teismo psichologijos ekspertizių atlikimas įvairiuose teisminiuose procesuose;
 • teismo psichologo išvadų teikimas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis;
 • tiriamųjų individualių psichologinių ypatumų ir emocinės būklės įtakos jų elgesiui nustatymas;
 • nepilnamečių gebėjimų išreikšti savo nuomonę, suvokti savo ir kitų asmenų veiksmų reikšmę įvertinimas;
 • asmens gebėjimų pilnai suvokti savo veiksmų reikšmę bei juos kontroliuoti nustatymas;
 • teisinės reikšmės turinčių asmenų gebėjimų teisingai suvokti reikšmingas bylai aplinkybes ir duoti apie tai parodymus įvertinimas.
Potencialūs darbdaviaiTeisėsaugos institucijos, valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba.
Darbo priemonėsFiksavimo priemonės, informacinės komunikacinės technologijos, įvairių tipų testų ir klausimynų rinkiniai, speciali dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosPsichologijos magistrai gali tęsti studijas doktorantūros studijų programose. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio vadovu, įstaigos vadovo pavaduotoju, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, analitinis ir loginis mąstymas, atidumas, atsakingumas, sąžiningumas, nešališkumas, savarankiškumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, greita orientacija, empatija, nuolatinis siekis tobulėti, domėjimasis teisės psichologijos mokslo ir praktikos naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų