Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {psichologija}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (psychology)

Kodas

263407

Pogrupio pavadinimas

Psichologai

Pogrupio kodas

2634

Pogrupio aprašymas

Psichologai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir tyrinėja žmonių – individų ar grupių – psichologinius procesus, elgesį ir taiko šias žinias asmenybės raidai ir prisitaikymui prie socialinių, mokymosi ir profesinių sąlygų skatinti.

Atliekamos užduotys:

 • testų, kuriais siekiama nustatyti tokias psichines, fizines ir kitas charakteristikas, kaip intelektas, gebėjimai, polinkiai, gabumai, potencialas ir pan., planavimas ir atlikimas, jų rezultatų aiškinimas, vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • paveldimumo, socialinių, profesinių ir kitų veiksnių poveikio asmenybės mąstymui ir elgesiui analizavimas;
 • konsultacijos ir terapiniai pokalbiai su individais ir grupėmis, taip pat tolesnis jų stebėjimas;
 • būtinų ryšių palaikymas, pavyzdžiui, su šeimos nariais, mokymo įstaigomis ar darbdaviais, galimų problemų sprendimo variantų siūlymas;
 • psichologinių veiksnių tyrimai diagnozuojant, gydant ir užkertant kelią psichiniams susirgimams, emociniams ir asmenybės sutrikimams ir jų aptarimas su atitinkamais specialistais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • pasiekimų, diagnostinių ir prognostinių testų, skirtų mokytojams planuoti mokymo metodus ir turinį, sudarymas;
 • apklausų ir mokslinių tyrimų darbinės atsakomybės, darbo grupių, dvasinės būklės, motyvacijos, priežiūros ir vadybos klausimais atlikimas;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus elgesiui aiškinti ir aprašyti kūrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-20

Reikalinga kvalifikacija

psichologijos magistras, įgyjama baigus universitetines studijas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

inicijuoti, planuoti, organizuoti ir atlikti psichologijos krypties mokslinius darbus. 
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • psichologijos krypties mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas bei skelbimas;
 • tarpdisciplininių konsultacijų organizavimas ir dalyvavimas jose, siekiant tobulinti žmogaus elgsenos aiškinimo teorijas, modelius ir metodus;
 • psichologijos teorijų ir koncepcijų kūrimas, teorinis ir empirinis jų pagrindimas;
 • psichologijos mokslo populiarinimo darbų skelbimas;
 • vadovavimas kitų psichologijos krypties mokslinėje veikloje dirbančių specialistų veiklai.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo įstaigos, aukštojo mokslo institucijos.
Darbo priemonėsFiksavimo priemonės, informacinės komunikacinės technologijos, įvairių tipų testų ir klausimynų rinkiniai, speciali dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosAtsižvelgiant į mokslinės veiklos rezultatus ir įvykdžius keliamus kvalifikacinius reikalavimus, galima siekti užimti aukštesnes pareigas – vyresniojo arba vyriausiojo mokslo darbuotojo. Įgijęs daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, mokslo darbuotojas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, analitinis ir loginis mąstymas, atsakingumas, gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą, matematiniai ir informacinių komunikacinių technologijų gebėjimai, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, noras padėti žmonėms, lankstumas, atsparumas stresui, greita orientacija, empatija, domėjimasis psichologijos mokslo ir praktikos naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų