Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Psichologas psichoterapeutas

Pavadinimas anglų kalba

Psychologist, psychotherapeutist

Kodas

263405

Pogrupio pavadinimas

Psichologai

Pogrupio kodas

2634

Pogrupio aprašymas

Psichologai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir tyrinėja žmonių – individų ar grupių – psichologinius procesus, elgesį ir taiko šias žinias asmenybės raidai ir prisitaikymui prie socialinių, mokymosi ir profesinių sąlygų skatinti.

Atliekamos užduotys:

 • testų, kuriais siekiama nustatyti tokias psichines, fizines ir kitas charakteristikas, kaip intelektas, gebėjimai, polinkiai, gabumai, potencialas ir pan., planavimas ir atlikimas, jų rezultatų aiškinimas, vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • paveldimumo, socialinių, profesinių ir kitų veiksnių poveikio asmenybės mąstymui ir elgesiui analizavimas;
 • konsultacijos ir terapiniai pokalbiai su individais ir grupėmis, taip pat tolesnis jų stebėjimas;
 • būtinų ryšių palaikymas, pavyzdžiui, su šeimos nariais, mokymo įstaigomis ar darbdaviais, galimų problemų sprendimo variantų siūlymas;
 • psichologinių veiksnių tyrimai diagnozuojant, gydant ir užkertant kelią psichiniams susirgimams, emociniams ir asmenybės sutrikimams ir jų aptarimas su atitinkamais specialistais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • pasiekimų, diagnostinių ir prognostinių testų, skirtų mokytojams planuoti mokymo metodus ir turinį, sudarymas;
 • apklausų ir mokslinių tyrimų darbinės atsakomybės, darbo grupių, dvasinės būklės, motyvacijos, priežiūros ir vadybos klausimais atlikimas;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus elgesiui aiškinti ir aprašyti kūrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-20

Reikalinga kvalifikacija

psichologijos magistras, įgyjama baigus universitetines studijas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

remiantis mokslu ir profesine etika, teikti psichologinę ir psichoterapinę pagalbą skatinant asmenybės raidą ir prisitaikymą prie socialinių, mokymosi ir profesinių sąlygų.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • psichologinių ir psichoterapinių konsultacijų  planavimas, organizavimas ir vedimas;
 • pagrindinių elgesio ir veiklos modelių identifikavimas,  asmens problemų pobūdžio, jo potencialo ir savybių įvertinimas;
 • empirinių psichologinių tyrimų atlikimas, gautų duomenų interpretavimas;
 • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos priemonių numatymas bei intervencijos metodų taikymas;
 • psichologijos žinių apie psichikos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus teikimas įvairaus amžiaus žmonėms individualiai ir grupėse;
 • profesinės patirties skleidimas psichologams psichoterapeutams regiono, šalies ir tarptautiniu mastu.
Potencialūs darbdaviaiPsichikos sveikatos, reabilitacijos, krizių pagalbos centrai, socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos įstaigos, valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos. Gali vykdyti ir individualią veiklą.
Darbo priemonėsFiksavimo priemonės, informacinės komunikacinės technologijos, įvairių tipų testų ir klausimynų rinkiniai, speciali dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosPsichologijos magistrai gali dirbti profesionaliais psichologais, psichoterapeutais. Gali tęsti studijas doktorantūros studijų programose. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu. Gali dirbti samdomu darbuotoju, užsiimti privačia psichoterapinio konsultavimo praktika, kurti savo verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, analitinis ir loginis mąstymas, atidumas, atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, noras padėti žmonėms, greita orientacija, empatija, nuolatinis siekis tobulėti, domėjimasis psichologijos mokslo ir praktikos naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų