Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Organizacinės psichologijos psichologas

Pavadinimas anglų kalba

Psychologist, organizational psychology

Kodas

263404

Pogrupio pavadinimas

Psichologai

Pogrupio kodas

2634

Pogrupio aprašymas

Psichologai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir tyrinėja žmonių – individų ar grupių – psichologinius procesus, elgesį ir taiko šias žinias asmenybės raidai ir prisitaikymui prie socialinių, mokymosi ir profesinių sąlygų skatinti.

Atliekamos užduotys:

 • testų, kuriais siekiama nustatyti tokias psichines, fizines ir kitas charakteristikas, kaip intelektas, gebėjimai, polinkiai, gabumai, potencialas ir pan., planavimas ir atlikimas, jų rezultatų aiškinimas, vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 • paveldimumo, socialinių, profesinių ir kitų veiksnių poveikio asmenybės mąstymui ir elgesiui analizavimas;
 • konsultacijos ir terapiniai pokalbiai su individais ir grupėmis, taip pat tolesnis jų stebėjimas;
 • būtinų ryšių palaikymas, pavyzdžiui, su šeimos nariais, mokymo įstaigomis ar darbdaviais, galimų problemų sprendimo variantų siūlymas;
 • psichologinių veiksnių tyrimai diagnozuojant, gydant ir užkertant kelią psichiniams susirgimams, emociniams ir asmenybės sutrikimams ir jų aptarimas su atitinkamais specialistais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • pasiekimų, diagnostinių ir prognostinių testų, skirtų mokytojams planuoti mokymo metodus ir turinį, sudarymas;
 • apklausų ir mokslinių tyrimų darbinės atsakomybės, darbo grupių, dvasinės būklės, motyvacijos, priežiūros ir vadybos klausimais atlikimas;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus elgesiui aiškinti ir aprašyti kūrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-20

Reikalinga kvalifikacija

psichologijos magistras, įgyjama baigus universitetines studijas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

remiantis psichologijos mokslu ir profesine etika, konsultuoti organizacijos darbuotojus siekiant organizacijos tikslų ir asmens gerovės.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • empirinių psichologinių tyrimų atlikimas siekiant įvertinti socialinių, profesinių ir kitų veiksnių poveikį, tyrimų rezultatų interpretavimas ir pristatymas;
 • psichologinis organizacijų konsultavimas vadovavimo, personalo valdymo, darbo organizavimo, karjeros konsultavimo ir psichologinės darbuotojų gerovės stiprinimo srityse;
 • personalo mokymo, sveikatos išsaugojimo, komandos formavimo, darbuotojų adaptavimo bei socializacijos, psichologinio poveikio programų kūrimas, tobulinimas ir efektyvumo vertinimas;
 • tarpininkavimas sprendžiant vidinius ir išorinius organizacijos ginčus bei konfliktines situacijas.
Potencialūs darbdaviaiVerslo organizacijos, rinkodaros ir valdymo institucijos,  profesinio konsultavimo ir karjeros centrai, darbo biržos, organizacijų personalo mokymo centrai, valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos. Gali užsiimti privačia organizacijų konsultavimo praktika.
Darbo priemonėsFiksavimo priemonės, informacinės komunikacinės technologijos, įvairių tipų testų ir klausimynų rinkiniai, speciali dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosPsichologijos magistrai gali dirbti profesionaliais psichologais, organizacijų konsultantais. Gali tęsti studijas doktorantūros studijų programose. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu. Gali dirbti samdomu darbuotoju, užsiimti privačia organizacijų konsultavimo praktika, kurti savo verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, analitinis ir loginis mąstymas, atsakingumas, gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, noras padėti žmonėms, lankstumas, atsparumas stresui, greita orientacija, empatija, domėjimasis organizacinės psichologijos mokslo ir praktikos naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų