Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {filosofija, istorija, politikos mokslai}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (philosophy, history, political science)

Kodas

263309

Pogrupio pavadinimas

Filosofai, istorikai ir politologai

Pogrupio kodas

2633

Pogrupio aprašymas

Filosofai, istorikai ir politologai tiria žmogaus patirties ir egzistencijos pobūdį, žmonijos istorijos etapus ar aspektus, taip pat politines institucijas, judėjimus ir elgseną. Jie rengia dokumentus ir ataskaitas dėl savo tyrimų rezultatų, kuriais remiantis imamasi politinių ir individualių veiksmų. Atliekamos užduotys:

 • bendrųjų pasaulio, žmogaus veiksmų, patirties ir egzistencijos priežasčių, principų ir reikšmės tyrimas, dažniausiai samprotaujant, filosofijos koncepcijų ir teorijų aiškinimas ir tobulinimas;
 • tokių pirminių šaltinių, kaip praeities įvykių originalūs dokumentai ar dabar padarytos jų kopijos, ir tokių antrinių šaltinių, kaip archeologiniai ar antropologiniai radiniai, analizė ir lyginimas;
 • reikiamos medžiagos suradimas, jos autentiškumo patikrinimas, tam tikro periodo, šalies, regiono arba tam tikro jo istorinio aspekto, pavyzdžiui, ekonominio, socialinio arba politinio, istorijos tyrimai ir aprašymas;
 • tokių sričių, kaip politinė filosofija, ankstesniųjų laikų ar dabartinė politinių sistemų, institucijų ar elgsenos teorija ir praktika, tyrimas;
 • šiuolaikinių politinių institucijų ir nuomonių stebėjimas, su jomis susijusių duomenų rinkimas, remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant pokalbius su oficialiais valstybės ir politinių partijų atstovais ar kitais asmenimis;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus patirties pobūdžiui, istoriniams ir politiniams įvykiams, elgsenai aiškinti ir aprašyti kūrimas;
 • tyrimų rezultatų ir išvadų teikimas skelbti ar valstybės, politinių partijų ar kitų organizacijų atstovams ir suinteresuotiems asmenims;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams filosofijos, istorijos, politikos mokslų srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose filosofijos, istorijos, politikos mokslų leidiniuose;
 • fundamentinių ir taikomųjų filosofijos, istorijos ar politikos mokslų tyrimų vykdymas, rezultatų publikavimas, sklaida;
 • mokslo (publicistinių) straipsnių filosofijos, istorijos ar politikos mokslų tematika rengimas pristatant naujas koncepcijas, teorijas, publikavimas mokslo ar kt. leidiniuose;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • filosofijos, istorijos, politikos mokslų darbų skelbimas;
 • mokslinių nacionalinių ir tarptautinių filosofijos, istorijos ar politikos mokslų tematika projektų kūrimas, organizavimas, vykdymas ir rezultatų sklaida;
 • filosofijos, istorijos, politikos mokslų srities mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • filosofijos, istorijos ir politikos sričių strateginių sprendimų priėmimas ir veikla svarbi šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir tyrimų institutai, centrai, aukštosios mokyklos.
Darbo priemonėsModernios informacijos ir komunikacijos technologijos, mokslinės literatūros šaltiniai ir duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosMokslo darbuotojas atlieka fundamentinius ir / ar taikomuosius tyrimus siekdamas kurti naujas filosofijos, istorijos ar politikos mokslus plėtojančias mokslo idėjas, metodus, jas skleisti specialistams, visuomenei. Studijuoti galima humanitarinės ar socialinės sričių bakalauro, magistro studijų programose, studijas tęsti doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti, gebėjimas komunikuoti su profesine aplinka ir visuomene, gebėjimas savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo veiklas, gebėjimas sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja kalba raštu ir žodžiu, užsienio kalbų mokėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų