Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Politologas

Pavadinimas anglų kalba

Political scientist

Kodas

263308

Pogrupio pavadinimas

Filosofai, istorikai ir politologai

Pogrupio kodas

2633

Pogrupio aprašymas

Filosofai, istorikai ir politologai tiria žmogaus patirties ir egzistencijos pobūdį, žmonijos istorijos etapus ar aspektus, taip pat politines institucijas, judėjimus ir elgseną. Jie rengia dokumentus ir ataskaitas dėl savo tyrimų rezultatų, kuriais remiantis imamasi politinių ir individualių veiksmų. Atliekamos užduotys:

 • bendrųjų pasaulio, žmogaus veiksmų, patirties ir egzistencijos priežasčių, principų ir reikšmės tyrimas, dažniausiai samprotaujant, filosofijos koncepcijų ir teorijų aiškinimas ir tobulinimas;
 • tokių pirminių šaltinių, kaip praeities įvykių originalūs dokumentai ar dabar padarytos jų kopijos, ir tokių antrinių šaltinių, kaip archeologiniai ar antropologiniai radiniai, analizė ir lyginimas;
 • reikiamos medžiagos suradimas, jos autentiškumo patikrinimas, tam tikro periodo, šalies, regiono arba tam tikro jo istorinio aspekto, pavyzdžiui, ekonominio, socialinio arba politinio, istorijos tyrimai ir aprašymas;
 • tokių sričių, kaip politinė filosofija, ankstesniųjų laikų ar dabartinė politinių sistemų, institucijų ar elgsenos teorija ir praktika, tyrimas;
 • šiuolaikinių politinių institucijų ir nuomonių stebėjimas, su jomis susijusių duomenų rinkimas, remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant pokalbius su oficialiais valstybės ir politinių partijų atstovais ar kitais asmenimis;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus patirties pobūdžiui, istoriniams ir politiniams įvykiams, elgsenai aiškinti ir aprašyti kūrimas;
 • tyrimų rezultatų ir išvadų teikimas skelbti ar valstybės, politinių partijų ar kitų organizacijų atstovams ir suinteresuotiems asmenims;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

​Nereglamentuojama, galima įgyti politikos mokslų bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetines mokymo programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):profesionaliai vertinti politinius procesus, vykstančius Lietuvoje ir pasaulyje, juos lyginant, pateikiant išvadas visuomenei.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • politinių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių bei jų sąveikų analizavimas remiantis žiniomis apie pagrindines modernias politines sistemas, proceso taisykles, normas ir ypatybes skirtingų šalių, tautų ir visuomenių lyginamajame kontekste ir kt.;
 • tarptautinio konteksto, vidaus ir užsienio politikos ryšio vertinimas, Lietuvos (rinkimai, partinė veikla, politinė sociologija) ir pasaulio politikos analizavimas, lyginimas;
 • atskirų žmonių ir visuomenės konsultavimas politiniais klausimais;
 • įvairių nacionalinių, tarptautinių projektų bei programų rengimas ir vykdymas;
 • Europos šalių teisės principų, ekonominių ryšių, prekybos ir politinių santykių nagrinėjimas;
 • aukšto lygio valdininkų darbų vykdymas vyriausybinėse struktūrose, ministerijose, savivaldybėse ir tarptautinėse organizacijose.
Potencialūs darbdaviaiValdymo sektoriaus, mokslo ir studijų institucijos, diplomatinės struktūros, tarptautinės organizacijos.
Darbo priemonėsTeisės aktai, modernios informacinės ir komunikacinės priemonės, interneto prieiga, įvairūs informacijos šaltiniai.
Profesinės perspektyvosDažniausiai tai profesionalūs politikai, politikos tyrinėtojai, diplomatai ir valstybės pareigūnai. Įgiję politikos mokslų bakalauro kvalifikaciją universitete asmenys gali dirbti politiku valdymo sektoriaus institucijose, diplomatinėse struktūrose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, mokslo ir studijų institucijose ir kt. Studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, gebėjimas sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, gebėjimas analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, objektyvumas, komunikabilumas, tolerantiškumas, gebėjimas išlaikyti savitvardą, valdyti konfliktus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų