Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Filosofas

Pavadinimas anglų kalba

Philosopher

Kodas

263307

Pogrupio pavadinimas

Filosofai, istorikai ir politologai

Pogrupio kodas

2633

Pogrupio aprašymas

Filosofai, istorikai ir politologai tiria žmogaus patirties ir egzistencijos pobūdį, žmonijos istorijos etapus ar aspektus, taip pat politines institucijas, judėjimus ir elgseną. Jie rengia dokumentus ir ataskaitas dėl savo tyrimų rezultatų, kuriais remiantis imamasi politinių ir individualių veiksmų.

Atliekamos užduotys:

 • bendrųjų pasaulio, žmogaus veiksmų, patirties ir egzistencijos priežasčių, principų ir reikšmės tyrimas, dažniausiai samprotaujant, filosofijos koncepcijų ir teorijų aiškinimas ir tobulinimas;
 • tokių pirminių šaltinių, kaip praeities įvykių originalūs dokumentai ar dabar padarytos jų kopijos, ir tokių antrinių šaltinių, kaip archeologiniai ar antropologiniai radiniai, analizė ir lyginimas;
 • reikiamos medžiagos suradimas, jos autentiškumo patikrinimas, tam tikro periodo, šalies, regiono arba tam tikro jo istorinio aspekto, pavyzdžiui, ekonominio, socialinio arba politinio, istorijos tyrimai ir aprašymas;
 • tokių sričių, kaip politinė filosofija, ankstesniųjų laikų ar dabartinė politinių sistemų, institucijų ar elgsenos teorija ir praktika, tyrimas;
 • šiuolaikinių politinių institucijų ir nuomonių stebėjimas, su jomis susijusių duomenų rinkimas, remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant pokalbius su oficialiais valstybės ir politinių partijų atstovais ar kitais asmenimis;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus patirties pobūdžiui, istoriniams ir politiniams įvykiams, elgsenai aiškinti ir aprašyti kūrimas;
 • tyrimų rezultatų ir išvadų teikimas skelbti ar valstybės, politinių partijų ar kitų organizacijų atstovams ir suinteresuotiems asmenims;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-12

Reikalinga kvalifikacija

filosofijos bakalauras, filosofijos magistras, įgyjama baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

analizuoti ir interpretuoti įvairių visuomeninio gyvenimo sričių reiškinius taikant klasikines bei šiuolaikines praktinės filosofijos teorijas bei metodus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • filosofijos mokslininkų raštų nagrinėjimas ir interpretavimas, klasikinių ir šiuolaikinių filosofijos mokyklų koncepcijų analizė, komentavimas ir plėtojimas;
 • informacijos, reikalingos analizuoti šiuolaikinės kultūros, mokslo ir socialinius procesus, paieška, sisteminimas, kritinė analizė bei interpretavimas bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste;
 • filosofinės tematikos straipsnių bei knygų rengimas ir publikavimas;
 • filosofijos mokymas įvairių tipų švietimo įstaigose.
Potencialūs darbdaviaiŽiniasklaidos įmonės, švietimo įstaigos, aukštojo mokslo ir studijų institucijos, valstybės valdymo institucijos,  komunikacijos, konsultavimo, įvaizdžio formavimo agentūros, valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos.
Darbo priemonėsFiksavimo priemonės, ryšio priemonės, informacinės komunikacinės technologijos, speciali dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosFilosofijos bakalaurai gali tęsti studijas antrosios pakopos humanitarinių bei socialinių mokslų sričių magistrantūros studijų programose. Filosofijos magistrai gali tęsti studijas trečiosios pakopos doktorantūros studijų programose. Profesinę kvalifikaciją filosofai tobulina darbo vietoje, seminarų, kursų, konferencijų metu. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, loginis ir kritinis mąstymas, iniciatyvumas, kūrybingumas, nuoseklumas, gebėjimai aiškiai reikšti savo nuomonę, viešai dėstyti mintis, argumentuoti bei interpretuoti tekstus, atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimai spręsti problemas, bendrauti ir bendradarbiauti, užsienio kalbų mokėjimas, mokėjimas naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų