Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Istorikas

Pavadinimas anglų kalba

Historian

Kodas

263302

Pogrupio pavadinimas

Filosofai, istorikai ir politologai

Pogrupio kodas

2633

Pogrupio aprašymas

Filosofai, istorikai ir politologai tiria žmogaus patirties ir egzistencijos pobūdį, žmonijos istorijos etapus ar aspektus, taip pat politines institucijas, judėjimus ir elgseną. Jie rengia dokumentus ir ataskaitas dėl savo tyrimų rezultatų, kuriais remiantis imamasi politinių ir individualių veiksmų. Atliekamos užduotys:

 • bendrųjų pasaulio, žmogaus veiksmų, patirties ir egzistencijos priežasčių, principų ir reikšmės tyrimas, dažniausiai samprotaujant, filosofijos koncepcijų ir teorijų aiškinimas ir tobulinimas;
 • tokių pirminių šaltinių, kaip praeities įvykių originalūs dokumentai ar dabar padarytos jų kopijos, ir tokių antrinių šaltinių, kaip archeologiniai ar antropologiniai radiniai, analizė ir lyginimas;
 • reikiamos medžiagos suradimas, jos autentiškumo patikrinimas, tam tikro periodo, šalies, regiono arba tam tikro jo istorinio aspekto, pavyzdžiui, ekonominio, socialinio arba politinio, istorijos tyrimai ir aprašymas;
 • tokių sričių, kaip politinė filosofija, ankstesniųjų laikų ar dabartinė politinių sistemų, institucijų ar elgsenos teorija ir praktika, tyrimas;
 • šiuolaikinių politinių institucijų ir nuomonių stebėjimas, su jomis susijusių duomenų rinkimas, remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant pokalbius su oficialiais valstybės ir politinių partijų atstovais ar kitais asmenimis;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus patirties pobūdžiui, istoriniams ir politiniams įvykiams, elgsenai aiškinti ir aprašyti kūrimas;
 • tyrimų rezultatų ir išvadų teikimas skelbti ar valstybės, politinių partijų ar kitų organizacijų atstovams ir suinteresuotiems asmenims;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

Istorijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetinę studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):analizuoti ir įvertinti dabartinių kultūrinių, socialinių ir politinių santykių raidą, susidarymo sąlygas, bendrąsias pasaulio, žmogaus veiksmų, patirties ir egzistencijos priežastis, principus ir reikšmes remiantis įvairiais istorijos šaltiniais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • istorijos šaltinių (senovės kronikų ir metraščių, dokumentų, laiškų, įvykių aprašymų, politikos, valstybės ir visuomenės veikėjų atsiminimų, dienoraščių ir kt.) analizavimas, lyginimas, surašymas remiantis chronologiniu principu;
 • archeologinių radinių, kalbos, papročių ir tautosakos (padavimų, dainų, pasakų, prietarų ir pan.) tyrimų atlikimas;
 • istorinių projektų rengimas ir įgyvendinimas;
 • daugiakalbių šaltinių bei istoriografijos kritiškas analizavimas ir interpretavimas, mokslinių prielaidų kėlimas, problemų sprendimas pasitelkiant mokslo patirtį bei paties atrastus būdus;
 • regioninės-lokalinės istorijos praeities reiškinių interpretavimas bendrame istorinės raidos kontekste;
 • praeities įvykių įtakos vertinimas šiuolaikiniams socialiniams, politiniams, ekonominiams ir kultūriniams reiškiniams bei procesams.
Potencialūs darbdaviaiArchyvai, muziejai, paveldo, kultūros, istorijos tyrimo institucijos, turizmo paslaugas teikiančios įstaigos.
Darbo priemonėsIstorijos šaltiniai (metraščiai, dokumentai, žymių žmonių dienoraščiai ir kt.), modernios informacinės technologijos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosĮgijus istorijos bakalauro kvalifikaciją, studijas toliau galima tęsti istorijos, archeologijos, paveldosaugos magistrantūrose bei kitose humanitarinių ir socialinių mokslų antros pakopos studijose. Vėliau studijuoti doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):erudicija, tolerantiškumas, kūrybinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas savarankiškai analizuoti, sisteminti, vertinti ir spręsti, gebėjimas taisyklingai ir aiškiai reikšti mintis žodžiu ir raštu gimtąja kalba, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas naudotis įvairiais informacijos paieškos ir apdorojimo būdais; nuolatinis profesinis tobulėjimas; gebėjimas dirbti komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų