Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Genealogas

Pavadinimas anglų kalba

Geneologist

Kodas

263301

Pogrupio pavadinimas

Filosofai, istorikai ir politologai

Pogrupio kodas

2633

Pogrupio aprašymas

Filosofai, istorikai ir politologai tiria žmogaus patirties ir egzistencijos pobūdį, žmonijos istorijos etapus ar aspektus, taip pat politines institucijas, judėjimus ir elgseną. Jie rengia dokumentus ir ataskaitas dėl savo tyrimų rezultatų, kuriais remiantis imamasi politinių ir individualių veiksmų. Atliekamos užduotys:

 • bendrųjų pasaulio, žmogaus veiksmų, patirties ir egzistencijos priežasčių, principų ir reikšmės tyrimas, dažniausiai samprotaujant, filosofijos koncepcijų ir teorijų aiškinimas ir tobulinimas;
 • tokių pirminių šaltinių, kaip praeities įvykių originalūs dokumentai ar dabar padarytos jų kopijos, ir tokių antrinių šaltinių, kaip archeologiniai ar antropologiniai radiniai, analizė ir lyginimas;
 • reikiamos medžiagos suradimas, jos autentiškumo patikrinimas, tam tikro periodo, šalies, regiono arba tam tikro jo istorinio aspekto, pavyzdžiui, ekonominio, socialinio arba politinio, istorijos tyrimai ir aprašymas;
 • tokių sričių, kaip politinė filosofija, ankstesniųjų laikų ar dabartinė politinių sistemų, institucijų ar elgsenos teorija ir praktika, tyrimas;
 • šiuolaikinių politinių institucijų ir nuomonių stebėjimas, su jomis susijusių duomenų rinkimas, remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant pokalbius su oficialiais valstybės ir politinių partijų atstovais ar kitais asmenimis;
 • teorijų, modelių ir metodų žmogaus patirties pobūdžiui, istoriniams ir politiniams įvykiams, elgsenai aiškinti ir aprašyti kūrimas;
 • tyrimų rezultatų ir išvadų teikimas skelbti ar valstybės, politinių partijų ar kitų organizacijų atstovams ir suinteresuotiems asmenims;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

​Nereglamentuojama, galima įgyti istorijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetinę studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atlikti profesionalius šeimos, giminės ar atskiro asmens  genealoginius tyrimus taikant validumo principą archyvinei medžiagai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • genealoginės medžiagos paieška archyvų kaupiamose bažnytinėse metrikose, gyventojų surašymų medžiagoje pagal apskritis, parapijas, regionus ar pan., kituose patikimuose šaltiniuose;
 • genealoginių šeimos, giminės medžių sudarymas;
 • atskirų giminių istorijos prezentacijų ir parodų organizavimas;
 • konsultavimas genealoginių šeimos medžių, istorijos paieškos klausimais remiantis archyvų medžiaga (galima specializacija pagal istorinius laikotarpius, vietoves ir pan.);
 • bajoriškų giminių genealogijos tyrimų atlikimas, kilmės liudijimų išdavimas;
 • mokslinių konferencijų organizavimas, straipsnių genealogijos tematika rengimas;
 • genealoginių duomenų bazės kaupimas, virtualaus archyvo kūrimas;
 • genealogijos istorijos, teorijos ir metodikos medžiagos rinkimas ir publikavimas.
Potencialūs darbdaviaiArchyvai, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsBažnytinės metrikos, metraščiai, kita archyvų istorinė medžiaga, nuotraukos, modernios kompiuterinės technologijos ir programos.
Profesinės perspektyvosGenealogai dažniausiai dirba archyvuose ieškodami ir kaupdami, chronologiškai surašydami šeimos ar giminės istoriją. Įgijus istorijos ar pan. bakalauro kvalifikaciją universitete, studijas toliau galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų antros pakopos studijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas savarankiškai analizuoti, sisteminti, vertinti ir spręsti, gebėjimas taisyklingai ir aiškiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas naudotis įvairiais informacijos paieškos ir apdorojimo būdais; gebėjimas mandagiai bendrauti su klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų