Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sociologas

Pavadinimas anglų kalba

Sociologist

Kodas

263208

Pogrupio pavadinimas

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2632

Pogrupio aprašymas

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria ir aprašo socialinę visuomenės sandarą, žmonijos kilmę ir evoliuciją, tarpusavio ryšį tarp aplinkos sąlygų ir žmonių veiklos. Jie konsultuoja savo tyrimų rezultatų taikymo praktiškai, formuojant ekonomikos ir socialinę politiką, klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • žmonių visuomenės kilmės, raidos, sandaros, socialinių normų, organizacijų ir tarpusavio santykių tyrimas;
 • žmonijos kilmės ir evoliucijos analizavimas, tiriant supančios aplinkos ir kultūrinių bei socialinių institucijų kitimą;
 • žmonijos raidos aiškinimas, remiantis tokiomis materialiomis jos praeities liekanomis, kaip gyvenamieji būstai, šventyklos, įrankiai, keramika, monetos, ginklai ar skulptūros;
 • fizinių ir klimato juostų ir regionų aspektų tyrimai ir ryšių tarp tyrimo rezultatų ir ekonominės, socialinės bei kultūrinės veiklos nustatymas;
 • teorijų, modelių ir metodų aiškinti ir aprašyti socialinius reiškinius kūrimas;
 • politinių sprendimų socialinės politikos klausimais padarinių vertinimas;
 • socialinių duomenų analizė ir vertinimas;
 • konsultavimas tyrimų rezultatų praktinio taikymo nustatant gyventojų grupių ir regionų ekonominės ir socialinės politikos kryptis ir plėtojant rinkas klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

​Sociologijos bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai, įgyjami baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti, analizuoti ir kritiškai vertinti socialinius, politinius ir ekonominius reiškinius bei jų pokyčius globalizacijos kontekste.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • visuomenės socialinių  problemų nagrinėjimas gilinantis į konkrečius sociologijos dalykus – religijų, darbo, mažųjų grupių, politinę sociologiją ir kt.;
 • įvairių viešosios nuomonės tyrimų ir apklausų atlikimas, visuomenės politinių atstovų, politinių partijų ar kt. populiarumo reitingų sudarymas;
 • visuomenės, žmonių tarpusavio santykių, tam tikrų visuomenės grupių nuostatų ar pan. tyrimų atlikimas;
 • rekomendacijų, probleminiams klausimams spręsti, teikimas remiantis atliktais sociologiniais tyrimais;
 • gautų duomenų apdorojimas, tyrimų rezultatų ir ataskaitų parengimas ir jų sklaida visuomenei.
Potencialūs darbdaviaiMokslo institutai, valstybinės institucijos, privačios organizacijos, žiniasklaida, aukštojo mokslo institucijos.
Darbo priemonėsModerni kompiuterinė įranga bei programos (pvz., SPSS), interneto prieiga, sociologijos ir kitos informacijos duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosBaigę sociologijos bakalauro studijas absolventai gali dirbti sociologais, ekonominės ir politinės srities analitikais, socialinės politikos specialistais mokslinių tyrimų centruose bei žiniasklaidoje, vietinėse ir tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose, dirbti tiriamąjį, ekspertinį, konsultacinį darbą nevyriausybinėse ir valstybinėse organizacijose, švietimo institucijose bei kt. srityse. Sociologai atlieka viešosios nuomonės tyrimus bei žmonių grupių apklausas, dirba mokslinį darbą ir dėsto aukštosiose mokyklose. Studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, užsienio kalbų mokėjimas, lankstumas, analitinis ir kritinis mąstymas; sklandus, taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu; atsakingumas ir savarankiškumas, gebėjimas  bendradarbiauti su kolegomis ir klientais, spręsti problemas, tolerantiškumas, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinės studijos).

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų