Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geografas

Pavadinimas anglų kalba

Geographer

Kodas

263204

Pogrupio pavadinimas

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2632

Pogrupio aprašymas

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria ir aprašo socialinę visuomenės sandarą, žmonijos kilmę ir evoliuciją, tarpusavio ryšį tarp aplinkos sąlygų ir žmonių veiklos. Jie konsultuoja savo tyrimų rezultatų taikymo praktiškai, formuojant ekonomikos ir socialinę politiką, klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • žmonių visuomenės kilmės, raidos, sandaros, socialinių normų, organizacijų ir tarpusavio santykių tyrimas;
 • žmonijos kilmės ir evoliucijos analizavimas, tiriant supančios aplinkos ir kultūrinių bei socialinių institucijų kitimą;
 • žmonijos raidos aiškinimas, remiantis tokiomis materialiomis jos praeities liekanomis, kaip gyvenamieji būstai, šventyklos, įrankiai, keramika, monetos, ginklai ar skulptūros;
 • fizinių ir klimato juostų ir regionų aspektų tyrimai ir ryšių tarp tyrimo rezultatų ir ekonominės, socialinės bei kultūrinės veiklos nustatymas;
 • teorijų, modelių ir metodų aiškinti ir aprašyti socialinius reiškinius kūrimas;
 • politinių sprendimų socialinės politikos klausimais padarinių vertinimas;
 • socialinių duomenų analizė ir vertinimas;
 • konsultavimas tyrimų rezultatų praktinio taikymo nustatant gyventojų grupių ir regionų ekonominės ir socialinės politikos kryptis ir plėtojant rinkas klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

geografijos bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai, įgyjami baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kompleksiškai tirti gamtą, jos išteklius, klimato sąlygas, gyventojų pasiskirstymą ir jų ūkinę veiklą nagrinėjant šių reiškinių tarpusavio ryšius bei jų sąveiką..
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gamtinių ar visuomeninių procesų ekspertizės (analizės) atlikimas reguliuojant gamtonaudos ar socialinę-ekonominę veiklą;
 • teritorijų naudojimo, kraštovaizdžio formavimo bei apsaugos priemonių planavimas;
 • reljefo ir dirvožemio tyrinėjimas, mėginių analizavimas, dirvožemio kartogramų sudarymas;
 • aplinkotyros (vandens, oro ir žemės) cheminių bei fizinių parametrų analizavimas; aplinkos taršos rizikos prognozės sudarymas;
 • žemėlapių sudarymas naudojant kartografinius metodus, taikant modernias technologijas bei GIS technologijas;
 • gamtinių, socialinių, ekonominių reiškinių ir procesų interpretavimas vertinant jų būsenas bei sąveikas;
 • mokslinio-ekspedicinio darbo Lietuvoje ir užsienio šalyse organizavimas ir dalyvavimas jame.
Potencialūs darbdaviaiNacionalinių ir regioninių parkų centrai, aplinkosaugos institucijos, regionų plėtros agentūros, privačios įmonės.
Darbo priemonėsGeografinės informacijos sistemos (GIS), modernios kompiuterinės ir komunikacijos priemonės, žemėlapiai, matavimo prietaisai.
Profesinės perspektyvosGeografas studijuoja universitetinėse geografijos krypties bakalauro studijų programose (geografijos, meteorologijos ir hidrologijos, okeonografijos, socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos ir pan.), vėliau studijas galima tęsti socialinių ar fizinių mokslų magistrantūros studijose. Geografas, atsižvelgiant į jo specializaciją, gali  dirbti savivaldos institucijose, regionų plėtros agentūrose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, aplinkosaugos institucijose, hidrometeorologijos tarnyboje, jūrinių tyrimų įstaigose, gamybinėse, komercinėse įmonėse, uostų saugios laivybos ir hidrografijos padaliniuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas ir savarankiškumas organizuojant savo darbą, logiškas, kritiškas ir konstruktyvus mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, mandagumas, užsienio kalbų mokėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinės studijos).

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų