Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Etnologas

Pavadinimas anglų kalba

Ethnologist

Kodas

263203

Pogrupio pavadinimas

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2632

Pogrupio aprašymas

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria ir aprašo socialinę visuomenės sandarą, žmonijos kilmę ir evoliuciją, tarpusavio ryšį tarp aplinkos sąlygų ir žmonių veiklos. Jie konsultuoja savo tyrimų rezultatų taikymo praktiškai, formuojant ekonomikos ir socialinę politiką, klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • žmonių visuomenės kilmės, raidos, sandaros, socialinių normų, organizacijų ir tarpusavio santykių tyrimas;
 • žmonijos kilmės ir evoliucijos analizavimas, tiriant supančios aplinkos ir kultūrinių bei socialinių institucijų kitimą;
 • žmonijos raidos aiškinimas, remiantis tokiomis materialiomis jos praeities liekanomis, kaip gyvenamieji būstai, šventyklos, įrankiai, keramika, monetos, ginklai ar skulptūros;
 • fizinių ir klimato juostų ir regionų aspektų tyrimai ir ryšių tarp tyrimo rezultatų ir ekonominės, socialinės bei kultūrinės veiklos nustatymas;
 • teorijų, modelių ir metodų aiškinti ir aprašyti socialinius reiškinius kūrimas;
 • politinių sprendimų socialinės politikos klausimais padarinių vertinimas;
 • socialinių duomenų analizė ir vertinimas;
 • konsultavimas tyrimų rezultatų praktinio taikymo nustatant gyventojų grupių ir regionų ekonominės ir socialinės politikos kryptis ir plėtojant rinkas klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

etnologijos bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai, įgyjama baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):remiantis visapusiškomis lietuvių tradicinės bei šiuolaikinės kultūros žiniomis, analizuoti ir vertinti lietuvių kultūrą kitų kultūrų, regiono istorijos ir socialinių-ekonominių procesų kontekste.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • etninės kultūros paveldo, gyvosios tradicijos procesų tyrimų vykdymas;
 • darbų ir veiklų vykdymas, siekiant išsaugoti etninės kultūros paveldą, palaikant ir populiarinant gyvąsias tradicijas;
 • Lietuvos etnokultūriniam paveldui priklausančių objektų įvertinimas;
 • tradicinės ir šiuolaikinės tautosakinės bei etnografinės medžiagos rinkimas ir kaupimas, tautosakinių, liaudies meno, etninės kultūros populiarinimo ir kitokių etnologinio pobūdžio leidinių sudarymas;
 • etnologinių-edukacinių projektų rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas; dalyvavimas pilietinės visuomenės ir jos pasaulėžiūros formavimo procesuose;
 • įvairių institucijų bei žiniasklaidos konsultavimas etninės kultūros klausimais.
Potencialūs darbdaviaiKultūros, švietimo centrai ir institucijos, atstovybės užsienio šalyse, muziejai, etnokultūrinių leidinių leidyklos.
Darbo priemonėsTautosakos, liaudies meno, etninės kultūros istoriniai ir dabartiniai (tarp jų ir gyvieji) šaltiniai, kompiuterinės informacinės technologijos, diktofonai, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosEtnologai gali dirbti kultūros centruose, užsienio šalių atstovybėse, edukacinių programų vadovais ir etnologais muziejuose bei nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, etninės kultūros specialistais etnokultūrinių leidinių leidyklose; institucijose ar privačiose organizacijose, kuriose reikalingi platų kultūrinį išsilavinimą turintys specialistai; turizmo srityje. Baigus Etnologijos studijų programą universitete, studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, domėjimasis liaudies kultūra, menu, tautosaka; analitinis ir kritinis mąstymas; sklandus,  taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu; atsakingumas ir savarankiškumas; tolerantiškumas; užsienio kalbų mokėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinės studijos).

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų