Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Antropologas

Pavadinimas anglų kalba

Anthropologist

Kodas

263201

Pogrupio pavadinimas

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2632

Pogrupio aprašymas

​Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria ir aprašo socialinę visuomenės sandarą, žmonijos kilmę ir evoliuciją, tarpusavio ryšį tarp aplinkos sąlygų ir žmonių veiklos. Jie konsultuoja savo tyrimų rezultatų taikymo praktiškai, formuojant ekonomikos ir socialinę politiką, klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • žmonių visuomenės kilmės, raidos, sandaros, socialinių normų, organizacijų ir tarpusavio santykių tyrimas;
 • žmonijos kilmės ir evoliucijos analizavimas, tiriant supančios aplinkos ir kultūrinių bei socialinių institucijų kitimą;
 • žmonijos raidos aiškinimas, remiantis tokiomis materialiomis jos praeities liekanomis, kaip gyvenamieji būstai, šventyklos, įrankiai, keramika, monetos, ginklai ar skulptūros;
 • fizinių ir klimato juostų ir regionų aspektų tyrimai ir ryšių tarp tyrimo rezultatų ir ekonominės, socialinės bei kultūrinės veiklos nustatymas;
 • teorijų, modelių ir metodų aiškinti ir aprašyti socialinius reiškinius kūrimas;
 • politinių sprendimų socialinės politikos klausimais padarinių vertinimas;
 • socialinių duomenų analizė ir vertinimas;
 • konsultavimas tyrimų rezultatų praktinio taikymo nustatant gyventojų grupių ir regionų ekonominės ir socialinės politikos kryptis ir plėtojant rinkas klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuota, galima įgyti istorijos, kultūros istorijos bakalauro ar istorijos, antropologijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti žmonių visuomenės ir kultūrų kilmę, raidą, dėsnius ir žmogaus evoliuciją, kintančias fizines aplinkos savybes bei geografinį žmonių pasiskirstymą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kultūros kilmės, jos raidos dėsningumų tyrimas;
 • aplinkos fizinių savybių kitimų erdvėje tyrimas;
 • fizinių žmonių skirtumų, žmonių populiacijų, kaip biologinių būtybių, kilmės ir raidos tyrimas;
 • remiantis žmogaus kilmės biologinių  medžiagų (pvz., kaulų, plaukų, audinių) analize, nustatymas, kuriuo savo biologinės raidos laikotarpiu žmonės apsigyveno tam tikroje teritorijoje tam tikru istoriniu laikotarpiu (biologinės antropologijos specialistai);
 • duomenų apie socialinius papročius ir žmogaus darbo vaisius rinkimas ir analizė (socialiniai antropologai);
 • santykių tarp atskirų psichologinių tipų ir kultūrų tyrimas (psichologijos lingvistai);
 • mokslinių, publicistinių straipsnių rengimas ir jų sklaida.
Potencialūs darbdaviaiIstorijos tyrimo institucijos, muziejai, archyvai ir kitos paveldo institucijos, tarptautinės organizacijos.
Darbo priemonėsĮvairūs informacijos šaltiniai (rankraščiai, žinynai, mokslinės publikacijos ir pan.), žmonių populiacijos ar kt. duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosAntropologai gali dirbti muziejuje, archyve, paveldo srityje, kultūrinio turizmo srityje, derinant kultūros istorijos, paveldo išteklių bei turizmo sistemos žinias, kitose istorijos taikymo srityse. Jie gali dėstyti universitetuose, dirbti mokslinio tyrimo institutuose. Baigus antropologijos bakalauro studijų programą, studijas toliau galima tęsti istorijos, archeologijos, paveldosaugos magistrantūrose bei kitose humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūrose. Studijas galima tęsti ir užsienio aukštosiose mokyklose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, analitinis ir kritinis mąstymas; sklandus, nuoseklus, taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu; atsakingumas ir savarankiškumas planuojant,  organizuojant ir vertinant savo darbą;  gebėjimas atsižvelgti į įvairovę ir daugiakultūriškumą.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų