Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sutarčių ir pretenzijų tvarkymo ekonomistas

Pavadinimas anglų kalba

Contracts and Claims Management Economist

Kodas

263114

Pogrupio pavadinimas

Ekonomistai

Pogrupio kodas

2631

Pogrupio aprašymas

Ekonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi duomenis, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar įgyvendinimo klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais;
 • rekomendacijų, politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir investicijų planų rengimas, taip pat projektų įgyvendinamumo tyrimų atlikimas;
 • ekonominių duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu konsultuoti;
 • konkrečių gaminių gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis, taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei būdingas sąlygas;
 • pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas;
 • veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė;
 • matematinių formulių ir statistinių metodų taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir ekonominių problemų sprendimas;
 • ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius ir kitus metodus;
 • politinių sprendimų, susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius, pasirinkimo klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • problemų, susijusių su atskirų įmonių ekonomine veikla, nagrinėjimas;
 • vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti ekonomisto kvalifikaciją baigus profesinio mokymo programą, taip pat papildomai įgyti, tobulinti kompetenciją ar kompetencijas, įstaigose turinčiose teisę vykdyti mokymo veiklą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):valdyti ūkio subjekto sutartis ir pretenzijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ūkio subjekto sutarčių ir pretenzijų analizė, įvertinant sutarties ir pretenzijų finansinius išteklius;
 • ūkio subjekto sutarčių planavimas ir rengimas;
 • konsultavimas dėl sutarčių, jos sąlygų, pretenzijų pagrįstumo;
 • ūkio subjekto sutarčių ir pretenzijų kontrolė.
Potencialūs darbdaviaiProjektų rengimo ir įgyvendinimo įmonės, gamybos, tyrimų ir prekybos ir paslaugų, žemės ūkio įmonės, valstybinės įstaigos ir institucijos, finansų institucijos, investicijų valdymo įmonės, kitos įmonės, kurių veikla susijusi su stambių sutarčių sudarymu ir jų vykdymu.
Darbo priemonėsKompiuterinė, biuro, ryšių technika, (kompiuteris, spausdintuvas, skeneris, telefonas, faksas, internetas, kompiuterinės programos ir kt.), kanceliarinės prekės, Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės norminius aktai, reglamentuojantis atitinkamą ūkio subjekto veiklos sritį, dokumentų rengimo taisyklės, apskaitos dokumentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti ekonomistu, sutarčių vadybininku, konsultantu, projektų vadovu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairiuose kursuose, seminaruose. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal socialinių mokslų studijų sritį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, praktinis mąstymas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, gebėjimas rinkti ir vertinti informaciją, atsakingumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų