Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tiekimo ekonomistas

Pavadinimas anglų kalba

Supply economist

Kodas

263113

Pogrupio pavadinimas

Ekonomistai

Pogrupio kodas

2631

Pogrupio aprašymas

Ekonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi duomenis, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar įgyvendinimo klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais;
 • rekomendacijų, politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir investicijų planų rengimas, taip pat projektų įgyvendinamumo tyrimų atlikimas;
 • ekonominių duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu konsultuoti;
 • konkrečių gaminių gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis, taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei būdingas sąlygas;
 • pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas;
 • veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė;
 • matematinių formulių ir statistinių metodų taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir ekonominių problemų sprendimas;
 • ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius ir kitus metodus;
 • politinių sprendimų, susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius, pasirinkimo klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • problemų, susijusių su atskirų įmonių ekonomine veikla, nagrinėjimas;
 • vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

analizuoti, vertinti, planuoti ir prognozuoti įmonės tiekimo veiklą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tiekimo galimybių vertinimas ir analizė, ekonominės informacijos, reikalingos priimant tiekimo sprendimus, paieška bei saugojimas;
 • tiekimo biudžetų sudarymas bei biudžeto kontrolė;
 • naujos ūkinės veiklos įsisavinimo projektų sąmatų apskaičiavimas;
 • įmonės finansinės būklės vertinimas bei rekomendacijų jai tobulinti teikimas;
 • kainodaros strategijos sudarymas;
 • išlaidų taupymo programų sudarymas bei vykdymo kontrolė;
 • produkcijos savikainos apskaičiavimas;
 • įmonės atsargų efektyvumo vertinimas bei racionalaus atsargų kiekio, palaikomo sandėlyje apskaičiavimas.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ar valstybinės gamybos ar prekybos įmonės bei jų padaliniai, logistikos įmonės ir centrai, prekybos rūmai, verslo asociacijos, ministerijos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamą ūkio subjekto veiklos sritį, susijusią su veiklos planavimu, apskaita, analize, finansinės, investicinės veiklos vertinimu, statistikos duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti tiekimo ekonomistu. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, vėliau – studijuoti magistrantūroje. Gali dirbti individualiai – steigti prekių importo ar eksporto įmonę, konsultuoti prekių tiekimo ar atsargų valdymo klausimais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, loginis mąstymas, atsakingumas, kūrybingumas, komunikabilumas, verslumas, matematinis raštingumas, kompiuterinis raštingumas, gebėjimas priimti sprendimus,  bent vienos užsienio kalbos mokėjimas, gebėjimas dirbti komandoje, siekimas tobulėti, savarankiškumas, iniciatyvumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų