Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ekonomistas analitikas

Pavadinimas anglų kalba

Economic analyst

Kodas

263112

Pogrupio pavadinimas

Ekonomistai

Pogrupio kodas

2631

Pogrupio aprašymas

Ekonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi duomenis, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar įgyvendinimo klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais;
 • rekomendacijų, politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir investicijų planų rengimas, taip pat projektų įgyvendinamumo tyrimų atlikimas;
 • ekonominių duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu konsultuoti;
 • konkrečių gaminių gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis, taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei būdingas sąlygas;
 • pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas;
 • veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė;
 • matematinių formulių ir statistinių metodų taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir ekonominių problemų sprendimas;
 • ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius ir kitus metodus;
 • politinių sprendimų, susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius, pasirinkimo klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • problemų, susijusių su atskirų įmonių ekonomine veikla, nagrinėjimas;
 • vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-10

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti ekonomikos ar finansų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijas, ekonomikos, finansų, verslo ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

analizuoti ekonominės aplinkos pokyčius, siūlyti ekonominių ir verslo problemų sprendimus, aiškinti ekonomikos tendencijas ir prognozuoti jų raidą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės ar įstaigos veiklos ekonominė analizė, ataskaitų apie įmonės ar įstaigos veiklos rezultatus teikimas vadovybei;
 • ekonominės aplinkos pokyčių analizė, konkrečių gaminių gamybos ir paslaugų gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas atsižvelgiant į praėjusių laikotarpių rezultatus;
 • įmonės ar įstaigos biudžetų sudarymas, kontrolė ir nuokrypių priežasčių analizė;
 • įvairaus lygio – įmonės, verslo šakos, regiono, valstybės ar globalių procesų ekonominių bei verslo problemų tyrimų atlikimas;
 • tyrimų metu pastebėtų problemų identifikavimas ir rekomendacijų šioms problemoms spręsti pateikimas;
 • įvairių teorijų, matematinių formulių, statistinių metodų taikymas sprendžiant ekonomines problemas;
 • vadovų konsultavimas ekonominės krypties pasirinkimo, gamybos plėtros, efektyvaus resursų panaudojimo ir realizavimo klausimais;
 • mokslinių ir publicistinių straipsnių rengimas, interviu ir komentarų žiniasklaidai teikimas, visuomenės švietimas;
 • vadovavimas kitiems darbuotojams.  
Potencialūs darbdaviaiPrivačios gamybos, prekybos ar paslaugų bendrovės, taip pat viešojo sektoriaus įmonės, kurios planuoja savo biudžetą ir vykdo finansines operacijas.
Darbo priemonėsTelefonas, faksas, kompiuteris, specializuota programinė įranga ekonominėms analizėms atlikti.
Profesinės perspektyvosGali užimti analitiko ir projektų vadovo pareigas įmonėse, finansų valdymo bendrovėse (bankuose, draudimo bendrovėse), valstybės institucijose, tarptautinėse organizacijose. Įgijęs darbo patirties, tobulinęs savo kvalifikaciją įvairių mokymų metu  ekonomistas analitikas gali vadovauti finansų analizės poskyriui, studijuoti ekonomikos srities doktorantūrą, tęsti akademinę karjerą, pradėti savo verslą kaip nepriklausomas konsultantas ar įkurti savo analitikų įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, matematinis mąstymas, gebėjimas analizuoti didelius kiekius informacijos ir atlikti sudėtingus skaičiavimus, kruopštumas, atidumas, sąžiningumas, kūrybingumas, savarankiškumas, iniciatyvumas, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.  
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis universitetinis išsilavinimas ekonomikos arba finansų valdymo srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų