Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokesčių ekonomistas

Pavadinimas anglų kalba

Tax economist

Kodas

263108

Pogrupio pavadinimas

Ekonomistai

Pogrupio kodas

2631

Pogrupio aprašymas

Ekonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi duomenis, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar įgyvendinimo klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais;
 • rekomendacijų, politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir investicijų planų rengimas, taip pat projektų įgyvendinamumo tyrimų atlikimas;
 • ekonominių duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu konsultuoti;
 • konkrečių gaminių gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis, taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei būdingas sąlygas;
 • pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas;
 • veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė;
 • matematinių formulių ir statistinių metodų taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir ekonominių problemų sprendimas;
 • ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius ir kitus metodus;
 • politinių sprendimų, susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius, pasirinkimo klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • problemų, susijusių su atskirų įmonių ekonomine veikla, nagrinėjimas;
 • vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti ir analizuoti Lietuvos mokesčių sistemą, jos įtaką visuomenei ir verslui, teikti pasiūlymus mokesčių sistemos tobulinimui.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • egzistuojančios mokesčių sistemos analizė ir statistinių tyrimų atlikimas, siekiant atskleisti esamas ar ateityje iškilsiančias problemas; 
 • lyginamųjų Lietuvos ir užsienio mokesčių sistemų  tyrimų atlikimas, išryškinant privalumus ir trūkumus;
 • finansų ir kainų politikos, šalies ūkio raidos, tarptautinės prekybos, įdarbinimo, darbo našumo ir kitų ekonominių reiškinių įtakos mokesčių sistemai tyrimai;
 • įvairių ekonomikos teorijų, matematinių formulių, statistinių metodų taikymas sprendžiant mokesčių sistemos problemas;
 • konsultacijų valstybės institucijoms, valstybinėms ir privačioms įstaigoms, profesinėms sąjungoms ir asociacijoms mokesčių klausimams teikimas;
 • studijų apie socialinį ir ekonominį poveikį įvedus naujus mokesčius rengimas; 
 • rekomendacijų mokesčių sistemos pokyčiams teikimas, strategijų ir planų įvesti naujus mokesčius rengimas;
 • mokslinių ir publicistinių straipsnių mokesčių tema rengimas ir publikavimas.
Potencialūs darbdaviaiLietuvos Valstybinė mokesčių inspekcija, Vyriausybė, ministerijos, finansinės institucijos, mokslo įstaigos, bankai, nevyriausybinės organizacijos, kurios teikia rekomendacijas dėl naujų mokesčių įvedimo ar esamų tobulinimo.
Darbo priemonėsTelefonas, faksas, kompiuteris, specializuota programinė įranga ekonominėms analizėms atlikti.
Profesinės perspektyvosAukštąjį ekonomikos ar finansų valdymo srityje įgijęs asmuo gali užimti pareigas valstybės institucijose, dirbti finansų valdymo bendrovėse (bankuose, draudimo įmonėse), nevyriausybinėse organizacijose, kurių specializacija yra mokesčių politika. Įgijęs darbo patirties, gali studijuoti ekonomikos srities doktorantūrą, tęsti akademinę karjerą, pradėti savo verslą kaip nepriklausomas konsultantas ar įkurti savo analitikų įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, matematinis mąstymas, gebėjimas analizuoti didelius kiekius informacijos ir atlikti sudėtingus skaičiavimus, kruopštumas, atidumas, sąžiningumas, kūrybingumas, savarankiškumas, iniciatyvumas, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.   
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos) ekonomikos arba finansų valdymo srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų